Исторически речник
лѫжьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лѫжьнъ, лѫжьньлѫжьналѫжьнѹлѫжьнъ, лѫжьньлѫжьналѫжьномь, лѫжьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лѫжьнѣлѫжьне, лѫжьнꙑлѫжьнлѫжьнъ, лѫжьньлѫжьномъ, лѫжьномьлѫжьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лѫжьнꙑлѫжьнѣхъ, лѫжьнѣхьлѫжьналѫжьнѹлѫжьномалѫжьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лѫжьналѫжьнѹлѫжьнолѫжьналѫжьномь, лѫжьномълѫжьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лѫжьналѫжьнъ, лѫжьньлѫжьномъ, лѫжьномьлѫжьналѫжьнꙑлѫжьнѣхъ, лѫжьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лѫжьнѣлѫжьнѹлѫжьномалѫжьналѫжьнꙑ, лѫжьнѫлѫжьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лѫжьнѫ, лѫжьнѹлѫжьноѭ, лѫжьноѫ, лѫжьноѧ, лѫжьноюлѫжьнѣлѫжьнꙑлѫжьнъ, лѫжьньлѫжьнамъ, лѫжьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лѫжьнꙑлѫжьнамлѫжьнахъ, лѫжьнахьлѫжьнѣлѫжьнѹлѫжьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лѫжьнꙑ, лѫжьнꙑ, лѫжьнолѫжьнаго, лѫжьнаего, лѫжьнааго, лѫжьнаго, лѫжьного, лѫжьнога, лѫжьнголѫжьнѹмѹ, лѫжьнѹемѹ, лѫжьнѹѹмѹ, лѫжьнѹмѹ, лѫжьноомѹ, лѫжьномѹ, лѫжьноѹмѹ, лѫжьнмѹлѫжьнꙑ, лѫжьнꙑ, лѫжьнолѫжьнаго, лѫжьнаего, лѫжьнааго, лѫжьнаго, лѫжьного, лѫжьнога, лѫжьнголѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лѫжьнѣмь, лѫжьнѣемь, лѫжьнѣѣмь, лѫжьнѣамь, лѫжьнѣмь, лѫжьнѣмъ, лѫжьнѣемъ, лѫжьнѣѣмъ, лѫжьнѣамъ, лѫжьнѣмъ, лѫжьномь, лѫжьномълѫжьнꙑ, лѫжьнꙑ, лѫжьнолѫжьнлѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхь, лѫжьнѣхъ, лѫжьнѣхьлѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмь, лѫжьнѣмъ, лѫжьнѣмьлѫжьнꙑѧ, лѫжьнꙑꙗ, лѫжьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лѫжьнꙑм, лѫжьнꙑмлѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхьлѫжьнаꙗ, лѫжьнаа, лѫжьнаѣлѫжьнѹю, лѫжьноюлѫжьнꙑма, лѫжьнꙑмалѫжьно, лѫжьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лѫжьнаго, лѫжьнаего, лѫжьнааго, лѫжьнаго, лѫжьного, лѫжьнога, лѫжьнголѫжьнѹмѹ, лѫжьнѹемѹ, лѫжьнѹѹмѹ, лѫжьнѹмѹ, лѫжьноомѹ, лѫжьномѹ, лѫжьноѹмѹ, лѫжьнмѹлѫжьно, лѫжьноелѫжьнаго, лѫжьннаего, лѫжьнааго, лѫжьнаго, лѫжьного, лѫжьнога, лѫжьнголѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмълѫжьнѣмь, лѫжьнѣемь, лѫжьнѣѣмь, лѫжьнѣамь, лѫжьнѣмь, лѫжьнѣмъ, лѫжьнѣемъ, лѫжьнѣѣмъ, лѫжьнѣамъ, лѫжьнѣмъ, лѫжьномь, лѫжьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лѫжьно, лѫжьноелѫжьнаꙗ, лѫжьнаа, лѫжьнаѣ, лѫжьнаѧлѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхь, лѫжьнѣхъ, лѫжьнѣхьлѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмь, лѫжьнѣмъ, лѫжьнѣмьлѫжьнаꙗ, лѫжьнаа, лѫжьнаѣ, лѫжьнаѧлѫжьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхьлѫжьнѣлѫжьнѹю, лѫжьноюлѫжьнꙑма, лѫжьнꙑмалѫжьнаꙗ, лѫжьнаа, лѫжьнаѣ, лѫжьнаѧлѫжьнꙑѧ, лѫжьнꙑꙗ, лѫжьнѫѭ, лѫжьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лѫжьнѣ, лѫжьнолѫжьнѫѭ, лѫжьнѹю, лѫжьноѭ, лѫжьноюлѫжьнѫѭ, лѫжьноѫ, лѫжьноѧ, лѫжьноюлѫжьнѣлѫжьнꙑѧ, лѫжьнꙑꙗ, лѫжьнꙑелѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнѣхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхь, лѫжьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лѫжьнꙑмъ, лѫжьнꙑмъ, лѫжьнѣмъ, лѫжьнꙑмь, лѫжьнꙑмь, лѫжьнѣмьлѫжьнꙑѧ, лѫжьнꙑꙗ, лѫжьнꙑелѫжьнꙑм, лѫжьнꙑмлѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхъ, лѫжьнꙑхь, лѫжьнꙑхьлѫжьнѣлѫжьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лѫжьнꙑма, лѫжьнꙑмалѫжьнѣ, лѫжьнѣшлѫжьнѣшалѫжьнѣшѹ, лѫжьнѣшюлѫжьнѣлѫжьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лѫжьнѣшемь, лѫжьнѣшемълѫжьнѣшлѫжьнѣлѫжьнѣше, лѫжьнѣшлѫжьнѣшь, лѫжьнѣшълѫжьнѣшемъ, лѫжьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лѫжьнѣшѧлѫжьнѣшлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшалѫжьнѣшѹ, лѫжьнѣшюлѫжьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лѫжьнѣе, лѫжьнѣ, лѫжьнѣшелѫжьнѣшалѫжьнѣшѹ, лѫжьнѣшюлѫжьнѣе, лѫжьнѣ, лѫжьнѣшелѫжьнѣшалѫжьнѣшемь, лѫжьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лѫжьнѣшлѫжьнѣе, лѫжьнѣлѫжьнѣша, лѫжьнѣшлѫжьнѣшь, лѫжьнѣшълѫжьнѣшемъ, лѫжьнѣшемьлѫжьнѣша, лѫжьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лѫжьнѣшлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшлѫжьнѣшѹ, лѫжьнѣшюлѫжьнѣшемалѫжьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лѫжьнѣшѧ, лѫжьнѣшѫ, лѫжьнѣшелѫжьнѣшлѫжьнѣшѫ, лѫжьнѣшѧ, лѫжьнѣшѹлѫжьнѣшеѭ, лѫжьнѣшеѫ, лѫжьнѣшеѧ, лѫжьнѣшеюлѫжьнѣшлѫжьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лѫжьнѣшѧ, лѫжьнѣшѫ, лѫжьнѣшелѫжьнѣшь, лѫжьнѣшълѫжьнѣшамъ, лѫжьнѣшамьлѫжьнѣшѧ, лѫжьнѣше, лѫжьнѣшѫлѫжьнѣшамлѫжьнѣшахъ, лѫжьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лѫжьнѣшлѫжьнѣшѹ, лѫжьнѣшюлѫжьнѣшамалѫжьнѣ, лѫжьнѣшлѫжьнѣшаго, лѫжьнѣшаего, лѫжьнѣшааго, лѫжьнѣшаголѫжьнѣшѹмѹ, лѫжьнѣшѹемѹ, лѫжьнѣшѹѹмѹ, лѫжьнѣшѹмѹ, лѫжьнѣшюмѹ, лѫжьнѣшюемѹ, лѫжьнѣшюѹмѹ, лѫжьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лѫжьнѣлѫжьнѣшаго, лѫжьнѣшаего, лѫжьнѣшааго, лѫжьнѣшаголѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмълѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмълѫжьнѣлѫжьнѣше, лѫжьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхь, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмьлѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшѫѫлѫжьнѣшм, лѫжьнѣшмлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лѫжьнѣшѹю, лѫжьнѣшююлѫжьнѣшма, лѫжьнѣшмалѫжьнѣе, лѫжьнѣ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшелѫжьнѣшаго, лѫжьнѣшаего, лѫжьнѣшааго, лѫжьнѣшаголѫжьнѣшѹмѹ, лѫжьнѣшѹемѹ, лѫжьнѣшѹѹмѹ, лѫжьнѣшѹмѹ, лѫжьнѣшюмѹ, лѫжьнѣшюемѹ, лѫжьнѣшюѹмѹ, лѫжьнѣшюмѹлѫжьнѣе, лѫжьнѣ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лѫжьнѣшаго, лѫжьнѣшаего, лѫжьнѣшааго, лѫжьнѣшаголѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмълѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмълѫжьнѣе, лѫжьнѣ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшелѫжьнѣшаꙗ, лѫжьнѣшаѣ, лѫжьнѣшаѧлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхь, лѫжьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмьлѫжьнѣшаꙗ, лѫжьнѣшаѣ, лѫжьнѣшаѧлѫжьнѣшм, лѫжьнѣшмлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшлѫжьнѣшѹю, лѫжьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лѫжьнѣшма, лѫжьнѣшмалѫжьнѣшꙗ, лѫжьнѣшѣ, лѫжьнѣшаꙗлѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшѧѩ, лѫжьнѣшѫѫ, лѫжьнѣшаѧ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшеѥлѫжьнѣшлѫжьнѣшѫѫ, лѫжьнѣшѫѭ, лѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшѧѩ, лѫжьнѣшююлѫжьнѣшѫѫ, лѫжьнѣшѫѭ, лѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшѧѩ, лѫжьнѣшюю, лѫжьнѣшеѭ, лѫжьнѣшеѫ, лѫжьнѣшеѧ, лѫжьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лѫжьнѣшлѫжьнѣшꙗ, лѫжьнѣшѣлѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшѧѩ, лѫжьнѣшѫѫ, лѫжьнѣшаѧ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшеѥлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхь, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмъ, лѫжьнѣшмь, лѫжьнѣшмьлѫжьнѣшѧѧ, лѫжьнѣшѧѩ, лѫжьнѣшѫѫ, лѫжьнѣшаѧ, лѫжьнѣшее, лѫжьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лѫжьнѣшм, лѫжьнѣшмлѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхъ, лѫжьнѣшхь, лѫжьнѣшхьлѫжьнѣшлѫжьнѣшѹю, лѫжьнѣшююлѫжьнѣшма, лѫжьнѣшма
лѫжьнъ -ꙑ прил Който се отнася до гора, горски ꙁаклнаѭ тѧ дше ꙁълꙑ. бгомь саваотомь ... аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ... л ꙇꙁ дрѣва. л ꙇꙁ лѣса лѫжънааго... ѡтълѫ сѧ СЕ 54b 9 положлъ есі тьмѫ ї бꙑстъ нощъ. въ неже прѣідѫтъ вьсі ꙁвѣрье лѫжьн СП 103.20 Изч СП СЕ Гр τοῦ δρυμοῦ τοῦ δρυμῶνος лѫжънъ Нвб Срв лъжнѝк ’вид дъб който расте по влажните места’ м лужнѝк ’дъб’ м лъжница ж диал ДА