Исторически речник
лѧцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѧцатлѧѫ, лѧѧ, лѧѹлѧешлѧетъ, лѧеть, лѧетлѧемъ, лѧемь, лѧем, лѧемолѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѧѫтъ, лѧѹтъ, лѧѫть, лѧѹть, лѧѫт, лѧѹтлѧевѣлѧеталѧетелѧлѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѧмъ, лѧѣмъ, лѧамъ, лѧмь, лѧѣмь, лѧамь, лѧм, лѧѣм, лѧамлѧте, лѧѣте, лѧателѧвѣ, лѧѣвѣ, лѧавѣлѧта, лѧѣта, лѧаталѧцахъ, лѧцахь, лѧцахлѧца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѧцалѧцахомъ, лѧцахомь, лѧцахом, лѧцахмꙑлѧцастелѧцашѧ, лѧцашѫ, лѧцаша, лѧцаше, лѧцахѫлѧцаховѣлѧцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѧцастелѧцаахъ, лѧцахъ, лѧцаахь, лѧцахь, лѧцаах, лѧцахлѧцааше, лѧцашелѧцааше, лѧцашелѧцаахомъ, лѧцахомъ, лѧцаахомь, лѧцахомь, лѧцаахом, лѧцахомлѧцаашете, лѧцашете, лѧцаасте, лѧцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѧцаахѫ, лѧцахѫ, лѧцаахѹ, лѧцахѹлѧцааховѣ, лѧцаховѣлѧцаашета, лѧцашета, лѧцааста, лѧцасталѧцаашете, лѧцашете, лѧцаасте, лѧцасте
лѧцат -лѧѫ -лѧеш несв Поставям примамка, капан; примамвам, улавям да ꙗкоже овьцꙙ травꙙштма (!) влькомь. овꙿцеѭ лꙙѫтъ ловьц. сце раꙁѹмьнꙑмъ  дѹшегѹбьнꙑмъ влькомъ. себе с акꙑ ловѣка положвъ старѣшна паствнѣ. ловтвѫ сътвортъ ѹловьшмь. прѣжде ѹловьнѹѹмѹ оть н҄хъ адамѹ С 328.24 Изч С Гр ἁλίσκω лꙙцат Нвб Ø