Исторически речник
лѧжаꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лѧжаꙗ, лѧжаалѧжѧѩ, лѧжѧѧ, лѧжѫѧ, лѧжеелѧжлѧжѫѭ, лѧжѫѫ, лѧжѫѧ, лѧжѹюлѧжѫѭ, лѧжѫѫ, лѧжѫѧ, лѧжѹюлѧж
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лѧжаꙗ, лѧжаалѧжѧѩ, лѧжѧѧ, лѧжѫѧ, лѧжеелѧжхъ, лѧжхь, лѧжхъ, лѧжхьлѧжмъ, лѧжмь, лѧжмъ, лѧжмьлѧжм, лѧжмлѧжхъ, лѧжхь, лѧжхъ, лѧжхь
NfOuNfGuNfDu
лѧжлѧжѹюлѧжма, лѧжма
лѧжаꙗ ж Квачка коль кратꙑ въсхотѣхъ сьбъраті ѧда твоѣ. ѣкоже събраетъ лѧжаѣ. птенцѧ своѩ. подъ крілѣ А Мт 23.37 Изч А Гр ὄρνις Нвб Ø