Исторически речник
лютъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лютъ, лютьлюталютѹлютъ, лютьлюталютомь, лютомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лютѣлюте, лютꙑлютлютъ, лютьлютомъ, лютомьлютꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лютꙑлютѣхъ, лютѣхьлюталютѹлютомалюто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
люталютѹлютолюталютомь, лютомълютѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
люталютъ, лютьлютомъ, лютомьлюталютꙑлютѣхъ, лютѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лютѣлютѹлютомалюталютꙑ, лютѫлютѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лютѫ, лютѹлютоѭ, лютоѫ, лютоѧ, лютоюлютѣлютꙑлютъ, лютьлютамъ, лютамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лютꙑлютамлютахъ, лютахьлютѣлютѹлютама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лютꙑ, лютꙑ, лютолютаго, лютаего, лютааго, лютаго, лютого, лютога, лютголютѹмѹ, лютѹемѹ, лютѹѹмѹ, лютѹмѹ, лютоомѹ, лютомѹ, лютоѹмѹ, лютмѹлютꙑ, лютꙑ, лютолютаго, лютаего, лютааго, лютаго, лютого, лютога, лютголютꙑмь, лютꙑмь, лютꙑмъ, лютꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лютѣмь, лютѣемь, лютѣѣмь, лютѣамь, лютѣмь, лютѣмъ, лютѣемъ, лютѣѣмъ, лютѣамъ, лютѣмъ, лютомь, лютомълютꙑ, лютꙑ, лютолютлютꙑхъ, лютꙑхъ, лютꙑхь, лютꙑхь, лютѣхъ, лютѣхьлютꙑмъ, лютꙑмъ, лютꙑмь, лютꙑмь, лютѣмъ, лютѣмьлютꙑѧ, лютꙑꙗ, лютꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лютꙑм, лютꙑмлютꙑхъ, лютꙑхъ, лютꙑхь, лютꙑхьлютаꙗ, лютаа, лютаѣлютѹю, лютоюлютꙑма, лютꙑмалюто, лютое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лютаго, лютаего, лютааго, лютаго, лютого, лютога, лютголютѹмѹ, лютѹемѹ, лютѹѹмѹ, лютѹмѹ, лютоомѹ, лютомѹ, лютоѹмѹ, лютмѹлюто, лютоелютаго, лютаего, лютааго, лютаго, лютого, лютога, лютголютꙑмь, лютꙑмь, лютꙑмъ, лютꙑмълютѣмь, лютѣемь, лютѣѣмь, лютѣамь, лютѣмь, лютѣмъ, лютѣемъ, лютѣѣмъ, лютѣамъ, лютѣмъ, лютомь, лютомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
люто, лютоелютаꙗ, лютаа, лютаѣ, лютаѧлютꙑхъ, лютꙑхъ, лютꙑхь, лютꙑхь, лютѣхъ, лютѣхьлютꙑмъ, лютꙑмъ, лютꙑмь, лютꙑмь, лютѣмъ, лютѣмьлютаꙗ, лютаа, лютаѣ, лютаѧлютꙑм, лютꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лютꙑхъ, лютꙑхъ, лютꙑхь, лютꙑхьлютѣлютѹю, лютоюлютꙑма, лютꙑмалютаꙗ, лютаа, лютаѣ, лютаѧлютꙑѧ, лютꙑꙗ, лютѫѭ, лютꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лютѣ, лютолютѫѭ, лютѹю, лютоѭ, лютоюлютѫѭ, лютоѫ, лютоѧ, лютоюлютѣлютꙑѧ, лютꙑꙗ, лютꙑелютꙑхъ, лютꙑхъ, лютѣхъ, лютꙑхь, лютꙑхь, лютѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лютꙑмъ, лютꙑмъ, лютѣмъ, лютꙑмь, лютꙑмь, лютѣмьлютꙑѧ, лютꙑꙗ, лютꙑелютꙑм, лютꙑмлютꙑхъ, лютꙑхъ, лютꙑхь, лютꙑхьлютѣлютѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лютꙑма, лютꙑмалютѣ, лютѣшлютѣшалютѣшѹ, лютѣшюлютѣлютѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лютѣшемь, лютѣшемълютѣшлютѣлютѣше, лютѣшлютѣшь, лютѣшълютѣшемъ, лютѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лютѣшѧлютѣшлютѣшхъ, лютѣшхьлютѣшалютѣшѹ, лютѣшюлютѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лютѣе, лютѣ, лютѣшелютѣшалютѣшѹ, лютѣшюлютѣе, лютѣ, лютѣшелютѣшалютѣшемь, лютѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лютѣшлютѣе, лютѣлютѣша, лютѣшлютѣшь, лютѣшълютѣшемъ, лютѣшемьлютѣша, лютѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лютѣшлютѣшхъ, лютѣшхьлютѣшлютѣшѹ, лютѣшюлютѣшемалютѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лютѣшѧ, лютѣшѫ, лютѣшелютѣшлютѣшѫ, лютѣшѧ, лютѣшѹлютѣшеѭ, лютѣшеѫ, лютѣшеѧ, лютѣшеюлютѣшлютѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лютѣшѧ, лютѣшѫ, лютѣшелютѣшь, лютѣшълютѣшамъ, лютѣшамьлютѣшѧ, лютѣше, лютѣшѫлютѣшамлютѣшахъ, лютѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лютѣшлютѣшѹ, лютѣшюлютѣшамалютѣ, лютѣшлютѣшаго, лютѣшаего, лютѣшааго, лютѣшаголютѣшѹмѹ, лютѣшѹемѹ, лютѣшѹѹмѹ, лютѣшѹмѹ, лютѣшюмѹ, лютѣшюемѹ, лютѣшюѹмѹ, лютѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лютѣлютѣшаго, лютѣшаего, лютѣшааго, лютѣшаголютѣшмь, лютѣшмь, лютѣшмъ, лютѣшмълютѣшмь, лютѣшмь, лютѣшмъ, лютѣшмълютѣлютѣше, лютѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхь, лютѣшхьлютѣшмъ, лютѣшмъ, лютѣшмьлютѣшѧѧ, лютѣшее, лютѣшѫѫлютѣшм, лютѣшмлютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхьлютѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лютѣшѹю, лютѣшююлютѣшма, лютѣшмалютѣе, лютѣ, лютѣшее, лютѣшелютѣшаго, лютѣшаего, лютѣшааго, лютѣшаголютѣшѹмѹ, лютѣшѹемѹ, лютѣшѹѹмѹ, лютѣшѹмѹ, лютѣшюмѹ, лютѣшюемѹ, лютѣшюѹмѹ, лютѣшюмѹлютѣе, лютѣ, лютѣшее, лютѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лютѣшаго, лютѣшаего, лютѣшааго, лютѣшаголютѣшмь, лютѣшмь, лютѣшмъ, лютѣшмълютѣшмь, лютѣшмь, лютѣшмъ, лютѣшмълютѣе, лютѣ, лютѣшее, лютѣшелютѣшаꙗ, лютѣшаѣ, лютѣшаѧлютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхь, лютѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лютѣшмъ, лютѣшмъ, лютѣшмьлютѣшаꙗ, лютѣшаѣ, лютѣшаѧлютѣшм, лютѣшмлютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхьлютѣшлютѣшѹю, лютѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лютѣшма, лютѣшмалютѣшꙗ, лютѣшѣ, лютѣшаꙗлютѣшѧѧ, лютѣшѧѩ, лютѣшѫѫ, лютѣшаѧ, лютѣшее, лютѣшеѥлютѣшлютѣшѫѫ, лютѣшѫѭ, лютѣшѧѧ, лютѣшѧѩ, лютѣшююлютѣшѫѫ, лютѣшѫѭ, лютѣшѧѧ, лютѣшѧѩ, лютѣшюю, лютѣшеѭ, лютѣшеѫ, лютѣшеѧ, лютѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лютѣшлютѣшꙗ, лютѣшѣлютѣшѧѧ, лютѣшѧѩ, лютѣшѫѫ, лютѣшаѧ, лютѣшее, лютѣшеѥлютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхь, лютѣшхьлютѣшмъ, лютѣшмъ, лютѣшмь, лютѣшмьлютѣшѧѧ, лютѣшѧѩ, лютѣшѫѫ, лютѣшаѧ, лютѣшее, лютѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лютѣшм, лютѣшмлютѣшхъ, лютѣшхъ, лютѣшхь, лютѣшхьлютѣшлютѣшѹю, лютѣшююлютѣшма, лютѣшма
лютъ -ꙑ прил 1. Остър, пронизващ  лѣсъ ꙙстъ вь н҄е.  трьн ꙁѣло люто  кѫпн С 193.15 повелѣ оцьть лютъ. съ солѭ растворвъше вьꙁлват на хръбътꙑ хъ С 178.30 2. Прен. Свиреп, яростен, лют сърѣтете  дъва бѣсъна отъ жал ꙇсходѧшта люта ѕѣло. ѣко не можааше нктоже. мнѫт пѫтемь М Мт 8.28 З А СК ꙃвѣре лютї ѹжасѫ сѧ Е 36а 10 пршедъше же сї мѫж лют. пѹстшꙙ сꙙ на стꙑѧ да жвꙑ ѧ пожьрѫтꙿ С 62.21 тъгда ѹбо прісѫжден бꙑшꙙ на ꙗснѣ вьсѫ ношть стоꙗт. гда вѣтръ лютъ сѣверъ вѣꙗше не прѣстаѧ С 90.2 пакꙑ же помꙑшл҄ѣше кꙑѧ нꙑ мѫкꙑ лютѣшꙙ ꙁъобрѣст С 50.23 въкѹсхъ оцьта. да раꙁорѫ твоѧ сьмрьт. оцьтьнѫѭ  лютѫѭ ашѫ С 469.22 Силен, всеобхватен. отътолѣ ѹбо въ пеаль лютѫ въпадъ правьдвꙑ. прнѹжденъ бꙑ въ къснꙙтнь градъ въꙁт С 282.2 3. Като същ. лютаꙗ ср мн τὰ δεινά Мъчения, изтезания мат дꙿного блаженꙑхъ. тѣхъ вдѣвъш ... свого нае дꙑхаѭшта. ꙁа слоѭ  ꙁа сътрьпѣн лютꙑхъ. оставьꙗѭштемъ го кнꙙꙁемъ... въꙁлож на кола С 96.3 н же блꙁъ бꙑвъше лютꙑхъ прѣнемогошꙙ. дрѹꙁ же пакꙑ въ подвгъ вьлѣꙁъше. воле же не могѫште до коньнꙑ болѣꙁн сътрьпѣт. вь срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ С 85.21 М З А СК Е СП С Р Гр πονηρός δεινός χαλεπός ἰσχυρός πικρός δριμύς πάνδεινος βίαιος ἀπηνής σφοδρός παρὰ φύσιν ἐλεεινός Нвб лют ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Лютиброд МИ Люти дол МИ Лютово МИ СНМБ Лютоглави МИ АП,ПСС Лютеж МИ Люти рид МИ Люто осое МИ ЙЗах,Кюст.кр Лютицата МИ ЙЗах,Кюст Лютов ФИ СтИл,РЛФИ