Исторически речник
людьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
людьскъ, людьскьлюдьскалюдьскѹлюдьскъ, людьскьлюдьскалюдьскомь, людьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
людьсцѣлюдьскълюдьсцлюдьскъ, людьскьлюдьскомъ, людьскомьлюдьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
людьскꙑлюдьсцѣхъ, людьсцѣхьлюдьскалюдьскѹлюдьскомалюдьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
людьскалюдьскѹлюдьсколюдьскалюдьскомь, людьскомълюдьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
людьскалюдьскъ, людьскьлюдьскомъ, людьскомьлюдьскꙑлюдьскꙑлюдьсцѣхъ, людьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
людьсцѣлюдьскѹлюдьскомалюдьскалюдьскꙑ, людьскѫлюдьсцѣ, людьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
людьскѫ, людьскѹлюдьскоѭ, людьскоѫ, людьскоѧ, людьскоюлюдьсцѣ, людьстѣлюдьскꙑлюдьскъ, людьскьлюдьскамъ, людьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
людьскꙑлюдьскамлюдьскахъ, людьскахьлюдьсцѣ, людьстѣлюдьскѹлюдьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
людьскꙑ, людьскꙑ, людьсколюдьскаго, людьскаего, людьскааго, людьскаго, людьского, людьскога, людьскголюдьскѹмѹ, людьскѹемѹ, людьскѹѹмѹ, людьскѹмѹ, людьскоомѹ, людьскомѹ, людьскоѹмѹ, людьскмѹлюдьскꙑ, людьскꙑ, людьсколюдьскаго, людьскаего, людьскааго, людьскаго, людьского, людьскога, людьскголюдьскꙑмь, людьскꙑмь, людьскꙑмъ, людьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
людьсцѣмь, людьсцѣемь, людьсцѣѣмь, людьсцѣамь, людьсцѣмь, людьсцѣмъ, людьсцѣемъ, людьсцѣѣмъ, людьсцѣамъ, людьсцѣмъ, людьскомь, людьскомълюдьскꙑ, людьскꙑ, людьсколюдьсцлюдьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхь, людьсцѣхъ, людьсцѣхьлюдьскꙑмъ, людьскꙑмъ, людьскꙑмь, людьскꙑмь, людьсцѣмъ, людьсцѣмьлюдьскꙑѧ, людьскꙑꙗ, людьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
людьскꙑм, людьскꙑмлюдьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхьлюдьскаꙗ, людьскаа, людьскаѣлюдьскѹю, людьскоюлюдьскꙑма, людьскꙑмалюдьско, людьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
людьскаго, людьскаего, людьскааго, людьскаго, людьского, людьскога, людьскголюдьскѹмѹ, людьскѹемѹ, людьскѹѹмѹ, людьскѹмѹ, людьскоомѹ, людьскомѹ, людьскоѹмѹ, людьскмѹлюдьско, людьскоелюдьскаго, людьскаего, людьскааго, людьскаго, людьского, людьскога, людьскголюдьскꙑмь, людьскꙑмь, людьскꙑмъ, людьскꙑмълюдьсцѣмь, людьсцѣемь, людьсцѣѣмь, людьсцѣамь, людьсцѣмь, людьсцѣмъ, людьсцѣемъ, людьсцѣѣмъ, людьсцѣамъ, людьсцѣмъ, людьскомь, людьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
людьско, людьскоелюдьскаꙗ, людьскаа, людьскаѣ, людьскаѧлюдьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхь, людьсцѣхъ, людьсцѣхьлюдьскꙑмъ, людьскꙑмъ, людьскꙑмь, людьскꙑмь, людьсцѣмъ, людьсцѣмьлюдьскаꙗ, людьскаа, людьскаѣ, людьскаѧлюдьскꙑм, людьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
людьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхьлюдьсцѣлюдьскѹю, людьскоюлюдьскꙑма, людьскꙑмалюдьскаꙗ, людьскаа, людьскаѣ, людьскаѧлюдьскꙑѧ, людьскꙑꙗ, людьскѫѭ, людьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
людьсцѣ, людьстѣ, людьсколюдьскѫѭ, людьскѹю, людьскоѭ, людьскоюлюдьскѫѭ, людьскоѫ, людьскоѧ, людьскоюлюдьсцѣ, людьстѣлюдьскꙑѧ, людьскꙑꙗ, людьскꙑелюдьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьсцѣхъ, людьстѣхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхь, людьсцѣхь, людьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
людьскꙑмъ, людьскꙑмъ, людьсцѣмъ, людьстѣмъ, людьскꙑмь, людьскꙑмь, людьсцѣмь, людьстѣмьлюдьскꙑѧ, людьскꙑꙗ, людьскꙑелюдьскꙑм, людьскꙑмлюдьскꙑхъ, людьскꙑхъ, людьскꙑхь, людьскꙑхьлюдьсцѣ, людьстѣлюдьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
людьскꙑма, людьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
людьскъ -ꙑ прил 1. На народа, народен, на хората ютрѹ же бꙑвъшѹ. съвѣтъ сътворшѧ вьс архере  старьц людьсц на са. ѣко ѹбт  М Мт 27.1 З А СК кънѩѕ людъсці събърашѩ сѩ съ бмъ авраамлемъ СП 46.10  въꙁнесѫтоі (!) вь цркві людьсцѣ СП 106.32 ѫже прностъ о себѣ  ѡ людъскхъ невѣждъствхъ Е 29а 17 ѡ ѹдръжань людьсцѣмь СЕ 61а 7 2. Земен, светски, на света мѣаше пръваѣ скн. оправдане слꙋжъбѣ. стое же людъское Е 28б 15 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ Гр [τοῦ] λαοῦ κοσμικός людъскъ людскъ Нвб людски ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА