Исторически речник
любьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
любьнъ, любьньлюбьналюбьнѹлюбьнъ, любьньлюбьналюбьномь, любьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
любьнѣлюбьне, любьнꙑлюбьнлюбьнъ, любьньлюбьномъ, любьномьлюбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
любьнꙑлюбьнѣхъ, любьнѣхьлюбьналюбьнѹлюбьномалюбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
любьналюбьнѹлюбьнолюбьналюбьномь, любьномълюбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
любьналюбьнъ, любьньлюбьномъ, любьномьлюбьналюбьнꙑлюбьнѣхъ, любьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
любьнѣлюбьнѹлюбьномалюбьналюбьнꙑ, любьнѫлюбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
любьнѫ, любьнѹлюбьноѭ, любьноѫ, любьноѧ, любьноюлюбьнѣлюбьнꙑлюбьнъ, любьньлюбьнамъ, любьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
любьнꙑлюбьнамлюбьнахъ, любьнахьлюбьнѣлюбьнѹлюбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
любьнꙑ, любьнꙑ, любьнолюбьнаго, любьнаего, любьнааго, любьнаго, любьного, любьнога, любьнголюбьнѹмѹ, любьнѹемѹ, любьнѹѹмѹ, любьнѹмѹ, любьноомѹ, любьномѹ, любьноѹмѹ, любьнмѹлюбьнꙑ, любьнꙑ, любьнолюбьнаго, любьнаего, любьнааго, любьнаго, любьного, любьнога, любьнголюбьнꙑмь, любьнꙑмь, любьнꙑмъ, любьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
любьнѣмь, любьнѣемь, любьнѣѣмь, любьнѣамь, любьнѣмь, любьнѣмъ, любьнѣемъ, любьнѣѣмъ, любьнѣамъ, любьнѣмъ, любьномь, любьномълюбьнꙑ, любьнꙑ, любьнолюбьнлюбьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхь, любьнѣхъ, любьнѣхьлюбьнꙑмъ, любьнꙑмъ, любьнꙑмь, любьнꙑмь, любьнѣмъ, любьнѣмьлюбьнꙑѧ, любьнꙑꙗ, любьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
любьнꙑм, любьнꙑмлюбьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхьлюбьнаꙗ, любьнаа, любьнаѣлюбьнѹю, любьноюлюбьнꙑма, любьнꙑмалюбьно, любьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
любьнаго, любьнаего, любьнааго, любьнаго, любьного, любьнога, любьнголюбьнѹмѹ, любьнѹемѹ, любьнѹѹмѹ, любьнѹмѹ, любьноомѹ, любьномѹ, любьноѹмѹ, любьнмѹлюбьно, любьноелюбьнаго, любьннаего, любьнааго, любьнаго, любьного, любьнога, любьнголюбьнꙑмь, любьнꙑмь, любьнꙑмъ, любьнꙑмълюбьнѣмь, любьнѣемь, любьнѣѣмь, любьнѣамь, любьнѣмь, любьнѣмъ, любьнѣемъ, любьнѣѣмъ, любьнѣамъ, любьнѣмъ, любьномь, любьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
любьно, любьноелюбьнаꙗ, любьнаа, любьнаѣ, любьнаѧлюбьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхь, любьнѣхъ, любьнѣхьлюбьнꙑмъ, любьнꙑмъ, любьнꙑмь, любьнꙑмь, любьнѣмъ, любьнѣмьлюбьнаꙗ, любьнаа, любьнаѣ, любьнаѧлюбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
любьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхьлюбьнѣлюбьнѹю, любьноюлюбьнꙑма, любьнꙑмалюбьнаꙗ, любьнаа, любьнаѣ, любьнаѧлюбьнꙑѧ, любьнꙑꙗ, любьнѫѭ, любьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
любьнѣ, любьнолюбьнѫѭ, любьнѹю, любьноѭ, любьноюлюбьнѫѭ, любьноѫ, любьноѧ, любьноюлюбьнѣлюбьнꙑѧ, любьнꙑꙗ, любьнꙑелюбьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнѣхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхь, любьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
любьнꙑмъ, любьнꙑмъ, любьнѣмъ, любьнꙑмь, любьнꙑмь, любьнѣмьлюбьнꙑѧ, любьнꙑꙗ, любьнꙑелюбьнꙑм, любьнꙑмлюбьнꙑхъ, любьнꙑхъ, любьнꙑхь, любьнꙑхьлюбьнѣлюбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
любьнꙑма, любьнꙑмалюбьнѣ, любьнѣшлюбьнѣшалюбьнѣшѹ, любьнѣшюлюбьнѣлюбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
любьнѣшемь, любьнѣшемълюбьнѣшлюбьнѣлюбьнѣше, любьнѣшлюбьнѣшь, любьнѣшълюбьнѣшемъ, любьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
любьнѣшѧлюбьнѣшлюбьнѣшхъ, любьнѣшхьлюбьнѣшалюбьнѣшѹ, любьнѣшюлюбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
любьнѣе, любьнѣ, любьнѣшелюбьнѣшалюбьнѣшѹ, любьнѣшюлюбьнѣе, любьнѣ, любьнѣшелюбьнѣшалюбьнѣшемь, любьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
любьнѣшлюбьнѣе, любьнѣлюбьнѣша, любьнѣшлюбьнѣшь, любьнѣшълюбьнѣшемъ, любьнѣшемьлюбьнѣша, любьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
любьнѣшлюбьнѣшхъ, любьнѣшхьлюбьнѣшлюбьнѣшѹ, любьнѣшюлюбьнѣшемалюбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
любьнѣшѧ, любьнѣшѫ, любьнѣшелюбьнѣшлюбьнѣшѫ, любьнѣшѧ, любьнѣшѹлюбьнѣшеѭ, любьнѣшеѫ, любьнѣшеѧ, любьнѣшеюлюбьнѣшлюбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
любьнѣшѧ, любьнѣшѫ, любьнѣшелюбьнѣшь, любьнѣшълюбьнѣшамъ, любьнѣшамьлюбьнѣшѧ, любьнѣше, любьнѣшѫлюбьнѣшамлюбьнѣшахъ, любьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
любьнѣшлюбьнѣшѹ, любьнѣшюлюбьнѣшамалюбьнѣ, любьнѣшлюбьнѣшаго, любьнѣшаего, любьнѣшааго, любьнѣшаголюбьнѣшѹмѹ, любьнѣшѹемѹ, любьнѣшѹѹмѹ, любьнѣшѹмѹ, любьнѣшюмѹ, любьнѣшюемѹ, любьнѣшюѹмѹ, любьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
любьнѣлюбьнѣшаго, любьнѣшаего, любьнѣшааго, любьнѣшаголюбьнѣшмь, любьнѣшмь, любьнѣшмъ, любьнѣшмълюбьнѣшмь, любьнѣшмь, любьнѣшмъ, любьнѣшмълюбьнѣлюбьнѣше, любьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
любьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхь, любьнѣшхьлюбьнѣшмъ, любьнѣшмъ, любьнѣшмьлюбьнѣшѧѧ, любьнѣшее, любьнѣшѫѫлюбьнѣшм, любьнѣшмлюбьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхьлюбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
любьнѣшѹю, любьнѣшююлюбьнѣшма, любьнѣшмалюбьнѣе, любьнѣ, любьнѣшее, любьнѣшелюбьнѣшаго, любьнѣшаего, любьнѣшааго, любьнѣшаголюбьнѣшѹмѹ, любьнѣшѹемѹ, любьнѣшѹѹмѹ, любьнѣшѹмѹ, любьнѣшюмѹ, любьнѣшюемѹ, любьнѣшюѹмѹ, любьнѣшюмѹлюбьнѣе, любьнѣ, любьнѣшее, любьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
любьнѣшаго, любьнѣшаего, любьнѣшааго, любьнѣшаголюбьнѣшмь, любьнѣшмь, любьнѣшмъ, любьнѣшмълюбьнѣшмь, любьнѣшмь, любьнѣшмъ, любьнѣшмълюбьнѣе, любьнѣ, любьнѣшее, любьнѣшелюбьнѣшаꙗ, любьнѣшаѣ, любьнѣшаѧлюбьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхь, любьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
любьнѣшмъ, любьнѣшмъ, любьнѣшмьлюбьнѣшаꙗ, любьнѣшаѣ, любьнѣшаѧлюбьнѣшм, любьнѣшмлюбьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхьлюбьнѣшлюбьнѣшѹю, любьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
любьнѣшма, любьнѣшмалюбьнѣшꙗ, любьнѣшѣ, любьнѣшаꙗлюбьнѣшѧѧ, любьнѣшѧѩ, любьнѣшѫѫ, любьнѣшаѧ, любьнѣшее, любьнѣшеѥлюбьнѣшлюбьнѣшѫѫ, любьнѣшѫѭ, любьнѣшѧѧ, любьнѣшѧѩ, любьнѣшююлюбьнѣшѫѫ, любьнѣшѫѭ, любьнѣшѧѧ, любьнѣшѧѩ, любьнѣшюю, любьнѣшеѭ, любьнѣшеѫ, любьнѣшеѧ, любьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
любьнѣшлюбьнѣшꙗ, любьнѣшѣлюбьнѣшѧѧ, любьнѣшѧѩ, любьнѣшѫѫ, любьнѣшаѧ, любьнѣшее, любьнѣшеѥлюбьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхь, любьнѣшхьлюбьнѣшмъ, любьнѣшмъ, любьнѣшмь, любьнѣшмьлюбьнѣшѧѧ, любьнѣшѧѩ, любьнѣшѫѫ, любьнѣшаѧ, любьнѣшее, любьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
любьнѣшм, любьнѣшмлюбьнѣшхъ, любьнѣшхъ, любьнѣшхь, любьнѣшхьлюбьнѣшлюбьнѣшѹю, любьнѣшююлюбьнѣшма, любьнѣшма
любьнъ -ꙑ прил Любим, обичан, желан станѣте добл҄е ѡ братꙗ  мѫжьскꙑ ꙁа ха. на скврьнавааго сего. да вѣьнꙑѧ насладмъ сꙙ славꙑ. да подемъ къ любьнѹѹмѹ пѫт нашемѹ С 63.3 Изч С Гр ἠγαπημένος Нвб любен ОА ВА НТ Дюв НГер Срв любенки прил диал ДА