Исторически речник
любодѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
любодѣꙗн, любодѣꙗньлюбодѣꙗнꙗ, любодѣꙗна, любодѣꙗньꙗлюбодѣꙗню, любодѣꙗнѹ, любодѣꙗньюлюбодѣꙗнмь, любодѣꙗньмь, любодѣꙗнмъ, любодѣꙗньмъ, любодѣꙗнмь, любодѣꙗнмълюбодѣꙗн, любодѣꙗнь, любодѣꙗнлюбодѣꙗнꙗ, любодѣꙗна, любодѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
любодѣꙗн, любодѣꙗнь, любодѣꙗнелюбодѣꙗнмъ, любодѣꙗньмъ, любодѣꙗнмь, любодѣꙗньмь, любодѣꙗнмъ, любодѣꙗнмь, любодѣꙗномъ, любодѣꙗнамълюбодѣꙗн, любодѣꙗнь, любодѣꙗн, любодѣꙗнмлюбодѣꙗнхъ, любодѣꙗньхъ, любодѣꙗнхь, любодѣꙗньхь, любодѣꙗнхъ, любодѣꙗнхьлюбодѣꙗн, любодѣꙗньлюбодѣꙗню, любодѣꙗнѹ, любодѣꙗнью
NnDu
любодѣꙗнма, любодѣꙗньма, любодѣꙗнма, любодѣꙗнма
любодѣꙗнь -ꙗ ср Блудство, разврат ꙇꙁ ѹтрьѭдѫ бо отъ срдца лвка помꙑшленѣ сходѧтъ. прѣлюбодѣанѣ любодѣанѣ. ѹбства М Мк 7.21 З.Срв. М Мт 15.19 бѣгате любодѣꙗнѣ. въсѣкъ бо грѣхъ. еже аще сътврⷪтъ лвкъ. кромѣ тѣлесе естъ. а творѧ люб въ свое тѣло съгрѣшаетъ Е 2б 14 отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане. мьже стъін тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ СЕ 89а 9 любодѣанье же ꙇ вьсѣка неістота въ васъ да не іменѹетъ сѧ. ѣкоже подобаетъ стъімъ К 2а 32 М З А Е СЕ К Гр πορνεία κοίτη любодѣꙗн любодѣане Нвб любодеяние остар книж ВА Срв [пре]любодеяние ОА