Исторически речник
любодѣнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
любодѣнъ, любодѣньлюбодѣналюбодѣнѹлюбодѣнъ, любодѣньлюбодѣналюбодѣномь, любодѣномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
любодѣнѣлюбодѣне, любодѣнълюбодѣнлюбодѣнъ, любодѣньлюбодѣномъ, любодѣномьлюбодѣнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
любодѣнꙑлюбодѣнѣхъ, любодѣнѣхьлюбодѣналюбодѣнѹлюбодѣномалюбодѣно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
любодѣналюбодѣнѹлюбодѣнолюбодѣналюбодѣномь, любодѣномълюбодѣнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
любодѣналюбодѣнъ, любодѣньлюбодѣномъ, любодѣномьлюбодѣналюбодѣнꙑлюбодѣнѣхъ, любодѣнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
любодѣнѣлюбодѣнѹлюбодѣномалюбодѣналюбодѣнꙑ, любодѣнѫлюбодѣнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
любодѣнѫ, любодѣнѹлюбодѣноѭ, любодѣноѫ, любодѣноѧ, любодѣноюлюбодѣнѣлюбодѣнꙑлюбодѣнъ, любодѣньлюбодѣнамъ, любодѣнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
любодѣнꙑлюбодѣнамлюбодѣнахъ, любодѣнахьлюбодѣнѣлюбодѣнѹлюбодѣнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
любодѣнꙑ, любодѣнꙑ, любодѣнолюбодѣнаго, любодѣнаего, любодѣнааго, любодѣнаго, любодѣного, любодѣнога, любодѣнголюбодѣнѹмѹ, любодѣнѹемѹ, любодѣнѹѹмѹ, любодѣнѹмѹ, любодѣноомѹ, любодѣномѹ, любодѣноѹмѹ, любодѣнмѹлюбодѣнꙑ, любодѣнꙑ, любодѣнолюбодѣнаго, любодѣнаего, любодѣнааго, любодѣнаго, любодѣного, любодѣнога, любодѣнголюбодѣнꙑмь, любодѣнꙑмь, любодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
любодѣнѣмь, любодѣнѣемь, любодѣнѣѣмь, любодѣнѣамь, любодѣнѣмь, любодѣнѣмъ, любодѣнѣемъ, любодѣнѣѣмъ, любодѣнѣамъ, любодѣнѣмъ, любодѣномь, любодѣномълюбодѣнꙑ, любодѣнꙑ, любодѣнолюбодѣнлюбодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхь, любодѣнѣхъ, любодѣнѣхьлюбодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмь, любодѣнꙑмь, любодѣнѣмъ, любодѣнѣмьлюбодѣнꙑѧ, любодѣнꙑꙗ, любодѣнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
любодѣнꙑм, любодѣнꙑмлюбодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхьлюбодѣнаꙗ, любодѣнаа, любодѣнаѣлюбодѣнѹю, любодѣноюлюбодѣнꙑма, любодѣнꙑмалюбодѣно, любодѣное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
любодѣнаго, любодѣнаего, любодѣнааго, любодѣнаго, любодѣного, любодѣнога, любодѣнголюбодѣнѹмѹ, любодѣнѹемѹ, любодѣнѹѹмѹ, любодѣнѹмѹ, любодѣноомѹ, любодѣномѹ, любодѣноѹмѹ, любодѣнмѹлюбодѣно, любодѣноелюбодѣнаго, любодѣнаего, любодѣнааго, любодѣнаго, любодѣного, любодѣнога, любодѣнголюбодѣнꙑмь, любодѣнꙑмь, любодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмълюбодѣнѣмь, любодѣнѣемь, любодѣнѣѣмь, любодѣнѣамь, любодѣнѣмь, любодѣнѣмъ, любодѣнѣемъ, любодѣнѣѣмъ, любодѣнѣамъ, любодѣнѣмъ, любодѣномь, любодѣномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
любодѣно, любодѣноелюбодѣнаꙗ, любодѣнаа, любодѣнаѣ, любодѣнаѧлюбодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхь, любодѣнѣхъ, любодѣнѣхьлюбодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмь, любодѣнꙑмь, любодѣнѣмъ, любодѣнѣмьлюбодѣнаꙗ, любодѣнаа, любодѣнаѣ, любодѣнаѧлюбодѣнꙑм, любодѣнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхьлюбодѣнѣлюбодѣнѹю, любодѣноюлюбодѣнꙑма, любодѣнꙑмалюбодѣнаꙗ, любодѣнаа, любодѣнаѣ, любодѣнаѧлюбодѣнꙑѧ, любодѣнꙑꙗ, любодѣнѫѭ, любодѣнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
любодѣнѣ, любодѣнолюбодѣнѫѭ, любодѣнѹю, любодѣноѭ, любодѣноюлюбодѣнѫѭ, любодѣноѫ, любодѣноѧ, любодѣноюлюбодѣнѣлюбодѣнꙑѧ, любодѣнꙑꙗ, любодѣнꙑелюбодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнѣхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхь, любодѣнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
любодѣнꙑмъ, любодѣнꙑмъ, любодѣнѣмъ, любодѣнꙑмь, любодѣнꙑмь, любодѣнѣмьлюбодѣнꙑѧ, любодѣнꙑꙗ, любодѣнꙑелюбодѣнꙑм, любодѣнꙑмлюбодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхъ, любодѣнꙑхь, любодѣнꙑхьлюбодѣнѣлюбодѣнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
любодѣнꙑма, любодѣнꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
любодѣнъ -ꙑ прил слово любодѣно λόγος πορνείας Причина, свързана с някакво прелюбодеяние вьсѣкъ пѹштаѩ женѫ своѭ раꙁвѣ словесе любодѣнааго. твортъ ѭ прѣлюбꙑ дѣат М Мт 5.32 З Изч М З любодѣꙇнъ Нвб любодеен ОА Срв [пре]любодеен ОА