Исторически речник
любовꙑкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
любовꙑкатлюбовꙑѫ, любовꙑѧ, любовꙑѹлюбовꙑешлюбовꙑетъ, любовꙑеть, любовꙑетлюбовꙑемъ, любовꙑемь, любовꙑем, любовꙑемолюбовꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
любовꙑѫтъ, любовꙑѹтъ, любовꙑѫть, любовꙑѹть, любовꙑѫт, любовꙑѹтлюбовꙑевѣлюбовꙑеталюбовꙑетелюбовꙑлюбовꙑ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
любовꙑмъ, любовꙑѣмъ, любовꙑамъ, любовꙑмь, любовꙑѣмь, любовꙑамь, любовꙑм, любовꙑѣм, любовꙑамлюбовꙑте, любовꙑѣте, любовꙑателюбовꙑвѣ, любовꙑѣвѣ, любовꙑавѣлюбовꙑта, любовꙑѣта, любовꙑаталюбовꙑкахъ, любовꙑкахь, любовꙑкахлюбовꙑка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
любовꙑкалюбовꙑкахомъ, любовꙑкахомь, любовꙑкахом, любовꙑкахмꙑлюбовꙑкастелюбовꙑкашѧ, любовꙑкашѫ, любовꙑкаша, любовꙑкаше, любовꙑкахѫлюбовꙑкаховѣлюбовꙑкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
любовꙑкастелюбовꙑкаахъ, любовꙑкахъ, любовꙑкаахь, любовꙑкахь, любовꙑкаах, любовꙑкахлюбовꙑкааше, любовꙑкашелюбовꙑкааше, любовꙑкашелюбовꙑкаахомъ, любовꙑкахомъ, любовꙑкаахомь, любовꙑкахомь, любовꙑкаахом, любовꙑкахомлюбовꙑкаашете, любовꙑкашете, любовꙑкаасте, любовꙑкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
любовꙑкаахѫ, любовꙑкахѫ, любовꙑкаахѹ, любовꙑкахѹлюбовꙑкааховѣ, любовꙑкаховѣлюбовꙑкаашета, любовꙑкашета, любовꙑкааста, любовꙑкасталюбовꙑкаашете, любовꙑкашете, любовꙑкаасте, любовꙑкасте
любовꙑкат -любовꙑѫ -любовꙑеш несв сег деят прил любовꙑѧ м φιλομαϑής Който проявява любопитство; любопитен, любознателен прнес с рѫкѫ многопрьвѫѫ  любовꙑѫштѫ  вьлож вь ребро мо С 503.25—26 Изч С Нвб Ø