Исторически речник
лѣтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лѣтьнъ, лѣтьньлѣтьналѣтьнѹлѣтьнъ, лѣтьньлѣтьналѣтьномь, лѣтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лѣтьнѣлѣтьне, лѣтьнꙑлѣтьнлѣтьнъ, лѣтьньлѣтьномъ, лѣтьномьлѣтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лѣтьнꙑлѣтьнѣхъ, лѣтьнѣхьлѣтьналѣтьнѹлѣтьномалѣтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лѣтьналѣтьнѹлѣтьнолѣтьналѣтьномь, лѣтьномълѣтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лѣтьналѣтьнъ, лѣтьньлѣтьномъ, лѣтьномьлѣтьналѣтьнꙑлѣтьнѣхъ, лѣтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лѣтьнѣлѣтьнѹлѣтьномалѣтьналѣтьнꙑ, лѣтьнѫлѣтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лѣтьнѫ, лѣтьнѹлѣтьноѭ, лѣтьноѫ, лѣтьноѧ, лѣтьноюлѣтьнѣлѣтьнꙑлѣтьнъ, лѣтьньлѣтьнамъ, лѣтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лѣтьнꙑлѣтьнамлѣтьнахъ, лѣтьнахьлѣтьнѣлѣтьнѹлѣтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лѣтьнꙑ, лѣтьнꙑ, лѣтьнолѣтьнаго, лѣтьнаего, лѣтьнааго, лѣтьнаго, лѣтьного, лѣтьнога, лѣтьнголѣтьнѹмѹ, лѣтьнѹемѹ, лѣтьнѹѹмѹ, лѣтьнѹмѹ, лѣтьноомѹ, лѣтьномѹ, лѣтьноѹмѹ, лѣтьнмѹлѣтьнꙑ, лѣтьнꙑ, лѣтьнолѣтьнаго, лѣтьнаего, лѣтьнааго, лѣтьнаго, лѣтьного, лѣтьнога, лѣтьнголѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лѣтьнѣмь, лѣтьнѣемь, лѣтьнѣѣмь, лѣтьнѣамь, лѣтьнѣмь, лѣтьнѣмъ, лѣтьнѣемъ, лѣтьнѣѣмъ, лѣтьнѣамъ, лѣтьнѣмъ, лѣтьномь, лѣтьномълѣтьнꙑ, лѣтьнꙑ, лѣтьнолѣтьнлѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхь, лѣтьнѣхъ, лѣтьнѣхьлѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмь, лѣтьнѣмъ, лѣтьнѣмьлѣтьнꙑѧ, лѣтьнꙑꙗ, лѣтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лѣтьнꙑм, лѣтьнꙑмлѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхьлѣтьнаꙗ, лѣтьнаа, лѣтьнаѣлѣтьнѹю, лѣтьноюлѣтьнꙑма, лѣтьнꙑмалѣтьно, лѣтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лѣтьнаго, лѣтьнаего, лѣтьнааго, лѣтьнаго, лѣтьного, лѣтьнога, лѣтьнголѣтьнѹмѹ, лѣтьнѹемѹ, лѣтьнѹѹмѹ, лѣтьнѹмѹ, лѣтьноомѹ, лѣтьномѹ, лѣтьноѹмѹ, лѣтьнмѹлѣтьно, лѣтьноелѣтьнаго, лѣтьннаего, лѣтьнааго, лѣтьнаго, лѣтьного, лѣтьнога, лѣтьнголѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмълѣтьнѣмь, лѣтьнѣемь, лѣтьнѣѣмь, лѣтьнѣамь, лѣтьнѣмь, лѣтьнѣмъ, лѣтьнѣемъ, лѣтьнѣѣмъ, лѣтьнѣамъ, лѣтьнѣмъ, лѣтьномь, лѣтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лѣтьно, лѣтьноелѣтьнаꙗ, лѣтьнаа, лѣтьнаѣ, лѣтьнаѧлѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхь, лѣтьнѣхъ, лѣтьнѣхьлѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмь, лѣтьнѣмъ, лѣтьнѣмьлѣтьнаꙗ, лѣтьнаа, лѣтьнаѣ, лѣтьнаѧлѣтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхьлѣтьнѣлѣтьнѹю, лѣтьноюлѣтьнꙑма, лѣтьнꙑмалѣтьнаꙗ, лѣтьнаа, лѣтьнаѣ, лѣтьнаѧлѣтьнꙑѧ, лѣтьнꙑꙗ, лѣтьнѫѭ, лѣтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лѣтьнѣ, лѣтьнолѣтьнѫѭ, лѣтьнѹю, лѣтьноѭ, лѣтьноюлѣтьнѫѭ, лѣтьноѫ, лѣтьноѧ, лѣтьноюлѣтьнѣлѣтьнꙑѧ, лѣтьнꙑꙗ, лѣтьнꙑелѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнѣхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхь, лѣтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лѣтьнꙑмъ, лѣтьнꙑмъ, лѣтьнѣмъ, лѣтьнꙑмь, лѣтьнꙑмь, лѣтьнѣмьлѣтьнꙑѧ, лѣтьнꙑꙗ, лѣтьнꙑелѣтьнꙑм, лѣтьнꙑмлѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхъ, лѣтьнꙑхь, лѣтьнꙑхьлѣтьнѣлѣтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лѣтьнꙑма, лѣтьнꙑмалѣтьнѣ, лѣтьнѣшлѣтьнѣшалѣтьнѣшѹ, лѣтьнѣшюлѣтьнѣлѣтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лѣтьнѣшемь, лѣтьнѣшемълѣтьнѣшлѣтьнѣлѣтьнѣше, лѣтьнѣшлѣтьнѣшь, лѣтьнѣшълѣтьнѣшемъ, лѣтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лѣтьнѣшѧлѣтьнѣшлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшалѣтьнѣшѹ, лѣтьнѣшюлѣтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лѣтьнѣе, лѣтьнѣ, лѣтьнѣшелѣтьнѣшалѣтьнѣшѹ, лѣтьнѣшюлѣтьнѣе, лѣтьнѣ, лѣтьнѣшелѣтьнѣшалѣтьнѣшемь, лѣтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лѣтьнѣшлѣтьнѣе, лѣтьнѣлѣтьнѣша, лѣтьнѣшлѣтьнѣшь, лѣтьнѣшълѣтьнѣшемъ, лѣтьнѣшемьлѣтьнѣша, лѣтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лѣтьнѣшлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшлѣтьнѣшѹ, лѣтьнѣшюлѣтьнѣшемалѣтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лѣтьнѣшѧ, лѣтьнѣшѫ, лѣтьнѣшелѣтьнѣшлѣтьнѣшѫ, лѣтьнѣшѧ, лѣтьнѣшѹлѣтьнѣшеѭ, лѣтьнѣшеѫ, лѣтьнѣшеѧ, лѣтьнѣшеюлѣтьнѣшлѣтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лѣтьнѣшѧ, лѣтьнѣшѫ, лѣтьнѣшелѣтьнѣшь, лѣтьнѣшълѣтьнѣшамъ, лѣтьнѣшамьлѣтьнѣшѧ, лѣтьнѣше, лѣтьнѣшѫлѣтьнѣшамлѣтьнѣшахъ, лѣтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лѣтьнѣшлѣтьнѣшѹ, лѣтьнѣшюлѣтьнѣшамалѣтьнѣ, лѣтьнѣшлѣтьнѣшаго, лѣтьнѣшаего, лѣтьнѣшааго, лѣтьнѣшаголѣтьнѣшѹмѹ, лѣтьнѣшѹемѹ, лѣтьнѣшѹѹмѹ, лѣтьнѣшѹмѹ, лѣтьнѣшюмѹ, лѣтьнѣшюемѹ, лѣтьнѣшюѹмѹ, лѣтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лѣтьнѣлѣтьнѣшаго, лѣтьнѣшаего, лѣтьнѣшааго, лѣтьнѣшаголѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмълѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмълѣтьнѣлѣтьнѣше, лѣтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхь, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмьлѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшѫѫлѣтьнѣшм, лѣтьнѣшмлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лѣтьнѣшѹю, лѣтьнѣшююлѣтьнѣшма, лѣтьнѣшмалѣтьнѣе, лѣтьнѣ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшелѣтьнѣшаго, лѣтьнѣшаего, лѣтьнѣшааго, лѣтьнѣшаголѣтьнѣшѹмѹ, лѣтьнѣшѹемѹ, лѣтьнѣшѹѹмѹ, лѣтьнѣшѹмѹ, лѣтьнѣшюмѹ, лѣтьнѣшюемѹ, лѣтьнѣшюѹмѹ, лѣтьнѣшюмѹлѣтьнѣе, лѣтьнѣ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лѣтьнѣшаго, лѣтьнѣшаего, лѣтьнѣшааго, лѣтьнѣшаголѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмълѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмълѣтьнѣе, лѣтьнѣ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшелѣтьнѣшаꙗ, лѣтьнѣшаѣ, лѣтьнѣшаѧлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхь, лѣтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмьлѣтьнѣшаꙗ, лѣтьнѣшаѣ, лѣтьнѣшаѧлѣтьнѣшм, лѣтьнѣшмлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшлѣтьнѣшѹю, лѣтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лѣтьнѣшма, лѣтьнѣшмалѣтьнѣшꙗ, лѣтьнѣшѣ, лѣтьнѣшаꙗлѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшѧѩ, лѣтьнѣшѫѫ, лѣтьнѣшаѧ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшеѥлѣтьнѣшлѣтьнѣшѫѫ, лѣтьнѣшѫѭ, лѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшѧѩ, лѣтьнѣшююлѣтьнѣшѫѫ, лѣтьнѣшѫѭ, лѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшѧѩ, лѣтьнѣшюю, лѣтьнѣшеѭ, лѣтьнѣшеѫ, лѣтьнѣшеѧ, лѣтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лѣтьнѣшлѣтьнѣшꙗ, лѣтьнѣшѣлѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшѧѩ, лѣтьнѣшѫѫ, лѣтьнѣшаѧ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшеѥлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхь, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмъ, лѣтьнѣшмь, лѣтьнѣшмьлѣтьнѣшѧѧ, лѣтьнѣшѧѩ, лѣтьнѣшѫѫ, лѣтьнѣшаѧ, лѣтьнѣшее, лѣтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лѣтьнѣшм, лѣтьнѣшмлѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхъ, лѣтьнѣшхь, лѣтьнѣшхьлѣтьнѣшлѣтьнѣшѹю, лѣтьнѣшююлѣтьнѣшма, лѣтьнѣшма
лѣтьнъ -ꙑ прил Временен, който се отнася до определено време, хронологически  се же послѣжде. аꙁъ же на вьрꙙжден лѣтъно въсхождѫ С 281.17—18 Изч С Гр τοῦ χρόνου лѣтънъ Нвб летен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Летница МИ Летник МИ Летнището МИ ГХ,МИМ Лятно МИ СНМБ