Исторически речник
лѣпьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѣпьствоватлѣпьствѹѭ, лѣпьствѹѫ, лѣпьствѹѧ, лѣпьствѹюлѣпьствѹш, лѣпьствѹеш, лѣпьствѹѹшлѣпьствѹтъ, лѣпьствѹетъ, лѣпьствѹѹтъ, лѣпьствѹть, лѣпьствѹеть, лѣпьствѹѹть, лѣпьствѹт, лѣпьствѹет, лѣпьствѹѹтлѣпьствѹмъ, лѣпьствѹемъ, лѣпьствѹѹмъ, лѣпьствѹмь, лѣпьствѹемь, лѣпьствѹѹмь, лѣпьствѹм, лѣпьствѹем, лѣпьствѹѹм, лѣпьствѹмо, лѣпьствѹемо, лѣпьствѹѹмолѣпьствѹте, лѣпьствѹете, лѣпьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѣпьствѹѭтъ, лѣпьствѹѫтъ, лѣпьствѹѧтъ, лѣпьствѹютъ, лѣпьствѹѭть, лѣпьствѹѫть, лѣпьствѹѧть, лѣпьствѹють, лѣпьствѹѭт, лѣпьствѹѫт, лѣпьствѹѧт, лѣпьствѹютлѣпьствѹвѣ, лѣпьствѹевѣ, лѣпьствѹѹвѣлѣпьствѹта, лѣпьствѹета, лѣпьствѹѹталѣпьствѹте, лѣпьствѹете, лѣпьствѹѹтелѣпьствѹлѣпьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѣпьствѹмъ, лѣпьствѹмь, лѣпьствѹмлѣпьствѹтелѣпьствѹвѣлѣпьствѹталѣпьствовахъ, лѣпьствовахь, лѣпьствовахлѣпьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѣпьствовалѣпьствовахомъ, лѣпьствовахомь, лѣпьствовахом, лѣпьствовахомꙑлѣпьствовастелѣпьствовашѧ, лѣпьствовашѫ, лѣпьствоваша, лѣпьствоваше, лѣпьствовахѫлѣпьствоваховѣлѣпьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѣпьствовастелѣпьствоваахъ, лѣпьствовахъ, лѣпьствоваахь, лѣпьствовахь, лѣпьствоваах, лѣпьствовахлѣпьствовааше, лѣпьствовашелѣпьствовааше, лѣпьствовашелѣпьствоваахомъ, лѣпьствовахомъ, лѣпьствоваахомь, лѣпьствовахомь, лѣпьствоваахом, лѣпьствовахомлѣпьствоваашете, лѣпьствовашете, лѣпьствоваасте, лѣпьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѣпьствоваахѫ, лѣпьствовахѫ, лѣпьствоваахѹ, лѣпьствовахѹлѣпьствовааховѣ, лѣпьствоваховѣлѣпьствоваашета, лѣпьствовашета, лѣпьствовааста, лѣпьствовасталѣпьствоваашете, лѣпьствовашете, лѣпьствоваасте, лѣпьствовасте
лѣпьствоват -лѣпьствѹѭ -лѣпьствѹш несв Изпъквам с красота, с величие, с благоприличие, с достойнство с ѹбо освѣштенꙑ отьцъ нашъ їѡаннъ. отъ арменъскааго нкополꙗ бѣ. родтелю бꙑвъ. егкратꙗ.  еуфмѧ. тако нарцамома. богатъствомъ же  слѹтмъ родтел҄ьскꙑмъ кꙑпꙙштьмъ.  въ мноꙁѣхъ старѣшньствѣхъ градъскꙑ лѣпьствовавъшемъ С 278.22 Изч С Гр διαπρέπω Нвб Ø