Исторически речник
лѣнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѣнт сѧлѣнѭ, лѣнѧ, лѣнюлѣншлѣнтъ, лѣнть, лѣнтлѣнмъ, лѣнмь, лѣнм, лѣнмолѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѣнѧтъ, лѣнѧть, лѣнѧтлѣнвѣлѣнталѣнтелѣнлѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѣнмъ, лѣнмь, лѣнмлѣнтелѣнвѣлѣнталѣнхъ, лѣнхь, лѣнхлѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѣнлѣнхомъ, лѣнхомь, лѣнхом, лѣнхмꙑлѣнстелѣншѧ, лѣншѫ, лѣнша, лѣнше, лѣнхѫлѣнховѣлѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѣнстелѣнꙗахъ, лѣнѣахъ, лѣнаахъ, лѣнѣхъ, лѣнꙗхъ, лѣнѧахъ, лѣнѧхъ, лѣнꙗахь, лѣнѣахь, лѣнаахь, лѣнѣхь, лѣнꙗхь, лѣнѧахь, лѣнѧхь, лѣнꙗах, лѣнѣах, лѣнаах, лѣнѣх, лѣнꙗх, лѣнѧах, лѣнѧхлѣнꙗаше, лѣнѣаше, лѣнааше, лѣнѣше, лѣнꙗше, лѣнѧаше, лѣнѧшелѣнꙗаше, лѣнѣаше, лѣнааше, лѣнѣше, лѣнꙗше, лѣнѧаше, лѣнѧшелѣнꙗахомъ, лѣнѣахомъ, лѣнаахомъ, лѣнѣхомъ, лѣнꙗхомъ, лѣнѧахомъ, лѣнѧхомъ, лѣнꙗахомь, лѣнѣахомь, лѣнаахомь, лѣнѣхомь, лѣнꙗхомь, лѣнѧахомь, лѣнѧхомь, лѣнꙗахом, лѣнѣахом, лѣнаахом, лѣнѣхом, лѣнꙗхом, лѣнѧахом, лѣнѧхомлѣнꙗашете, лѣнѣашете, лѣнаашете, лѣнѣшете, лѣнꙗшете, лѣнꙗасте, лѣнѣасте, лѣнаасте, лѣнѣсте, лѣнꙗсте, лѣнѧасте, лѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѣнꙗахѫ, лѣнѣахѫ, лѣнаахѫ, лѣнѣхѫ, лѣнꙗхѫ, лѣнꙗахѹ, лѣнѣахѹ, лѣнаахѹ, лѣнѣхѹ, лѣнꙗхѹ, лѣнѧахѹ, лѣнѧхѹлѣнꙗаховѣ, лѣнѣаховѣ, лѣнааховѣ, лѣнѣховѣ, лѣнꙗховѣ, лѣнѧаховѣ, лѣнѧховѣлѣнꙗашета, лѣнѣашета, лѣнаашета, лѣнѣшета, лѣнꙗшета, лѣнꙗаста, лѣнѣаста, лѣнааста, лѣнѣста, лѣнꙗста, лѣнѧаста, лѣнѧсталѣнꙗашете, лѣнѣашете, лѣнаашете, лѣнѣшете, лѣнꙗшете, лѣнꙗасте, лѣнѣасте, лѣнаасте, лѣнѣсте, лѣнꙗсте, лѣнѧасте, лѣнѧсте
лѣнт сѧ -лѣнѭ сѧ -лѣнш сѧ несв 1. Леня се, нехая ꙗко гда лѣнмъ сꙙ. нъсоже намъ каꙁан ѹспѣтъ С 414.30 сѫтъ ѹбо же вьсе жт сво лѣнꙙтъ сꙙ С 375.8—9 вѣстъ бо прѣтт акꙑ цѣсарь сꙑ. аште лѣнꙙштꙙ сꙙ л гнѣваѭштꙙ поѹ С 336.6 тѣмь дховьнꙑм пѣсньм птааше сꙙ ностань. водонось же на рамѹ носꙙ. н о дховьнѣ слѹжьбѣ лѣн҄ѣаше сꙙ С 550.14 томѹ же блажень благааго дастъ сꙙ. мꙿже благаꙗ прходꙙтъ. да аште  мноꙁѣмъ сꙙ сълѹтъ лѣнт о томъ С 544.19—20 2. Колебая се, бавя се коментарс рее. тако м тво полѹа владꙑко мо анѳупате. аште сего тако оставш. то не матъ сꙙ лѣнт  тѣхъ самѣхъ цръ ѹкарат С 102.23 Изч С Гр ῥᾳϑυμέω ῥᾳ´ϑυμός εἰμι ὀλιγωρέω ἀποκνέω Нвб леня се ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА