Исторически речник
лѣгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѣгатлѣжѫ, лѣжѹлѣжешлѣжетъ, лѣжеть, лѣжетлѣжемъ, лѣжемь, лѣжем, лѣжемолѣжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѣжѫтъ, лѣжѹтъ, лѣжѫть, лѣжѹть, лѣжѫт, лѣжѹтлѣжевѣлѣжеталѣжетелѣжлѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѣжмъ, лѣжѣмъ, лѣжамъ, лѣжмь, лѣжѣмь, лѣжамь, лѣжм, лѣжѣм, лѣжамлѣжте, лѣжѣте, лѣжателѣжвѣ, лѣжѣвѣ, лѣжавѣлѣжта, лѣжѣта, лѣжаталѣгахъ, лѣгахь, лѣгахлѣга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѣгалѣгахомъ, лѣгахомь, лѣгахом, лѣгахмꙑлѣгастелѣгашѧ, лѣгашѫ, лѣгаша, лѣгаше, лѣгахѫлѣгаховѣлѣгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѣгастелѣгаахъ, лѣгахъ, лѣгаахь, лѣгахь, лѣгаах, лѣгахлѣгааше, лѣгашелѣгааше, лѣгашелѣгаахомъ, лѣгахомъ, лѣгаахомь, лѣгахомь, лѣгаахом, лѣгахомлѣгаашете, лѣгашете, лѣгаасте, лѣгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѣгаахѫ, лѣгахѫ, лѣгаахѹ, лѣгахѹлѣгааховѣ, лѣгаховѣлѣгаашета, лѣгашета, лѣгааста, лѣгасталѣгаашете, лѣгашете, лѣгаасте, лѣгасте
лѣгат -лѣжѫ -лѣжеш несв сег деят същ лежѫще м мн Лежащите, лежащо болните мⷧ҇о лѣжѭще на лож СЕ 37а 21 лѣгат  въстаꙗт съ συγκοιτάζομαι, συνανίσταμαι Лягам и ставам с някого, постоянно съм заедно с някого  бѫдетъ т стѣна крѣпъка. отъ лца вражѣ ... мѫжъствѹ подвжънкъ. лѣжѧ  въстаѩ съ тобоѭ СЕ 92b 19—20 Изч СЕ Нвб лежа, лягам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА