Исторически речник
лѣгальнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лѣгалънца, лѣгальнца, лѣгалнцалѣгальнцѧ, лѣгалънцѧ, лѣгальнцѫ, лѣгалънцѫ, лѣгалънцꙑ, лѣгальнцꙑ, лѣгальнце, лѣгалънце, лѣгалнцѧ, лѣгалнцѫ, лѣгалнце, лѣгалнцꙑлѣгалънц, лѣгальнц, лѣгалнцлѣгалънцѫ, лѣгальнцѫ, лѣгалънцѹ, лѣгальнцѹ, лѣгалнцѫ, лѣгалнцѹлѣгалънцеѭ, лѣгальнцеѭ, лѣгалънцеѫ, лѣгальнцеѫ, лѣгалънцеѧ, лѣгальнцеѧ, лѣгалънцею, лѣгальнцею, лѣгалнцеѭ, лѣгалнцеѫ, лѣгалнцеюлѣгалънц, лѣгальнц, лѣгалнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лѣгалънце, лѣгальнцелѣгальнцѧ, лѣгалънцѧ, лѣгальнцѫ, лѣгалънцѫ, лѣгалънцꙑ, лѣгальнцꙑ, лѣгальнце, лѣгалънце, лѣгалнцѧ, лѣгалнцѫ, лѣгалнце, лѣгалнцꙑлѣгалънць, лѣгальнць, лѣгалънцъ, лѣгальнцъ, лѣгалнцълѣгалънцамъ, лѣгальнцамъ, лѣгалънцамь, лѣгальнцамь, лѣгалнцамьлѣгалънцам, лѣгальнцам, лѣгалнцамлѣгалънцахъ, лѣгальнцахъ, лѣгалънцахь, лѣгальнцахь, лѣгалнцахь
NfOuNfGuNfDu
лѣгалънц, лѣгальнц, лѣгалнцлѣгальнцю, лѣгалънцю, лѣгальнцѹ, лѣгалънцѹ, лѣгалнцѹлѣгальнцама, лѣгалънцама, лѣгалнцама
лѣгальнца ж Помещение за спане, спалня жде же ѹбо недноже с сповѣдаетъ благое въ раꙁлѫен жлшть братѧ. рекъше лѣгальнць ЗЛ IIб 18 Изч ЗЛ Нвб Срв легалка, легалчица ’легло диал леговище ДА; легало гнездо’ ДА легало ср диал Дюв НГер ЕтМл ДА