Исторически речник
лѣвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лѣвъ, лѣвьлѣвалѣвѹлѣвъ, лѣвьлѣвалѣвомь, лѣвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лѣвѣлѣве, лѣвꙑлѣвлѣвъ, лѣвьлѣвомъ, лѣвомьлѣвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лѣвꙑлѣвѣхъ, лѣвѣхьлѣвалѣвѹлѣвомалѣво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лѣвалѣвѹлѣволѣвалѣвомь, лѣвомълѣвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лѣвалѣвъ, лѣвьлѣвомъ, лѣвомьлѣвалѣвꙑлѣвѣхъ, лѣвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лѣвѣлѣвѹлѣвомалѣвалѣвꙑ, лѣвѫлѣвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лѣвѫ, лѣвѹлѣвоѭ, лѣвоѫ, лѣвоѧ, лѣвоюлѣвѣлѣвꙑлѣвъ, лѣвьлѣвамъ, лѣвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лѣвꙑлѣвамлѣвахъ, лѣвахьлѣвѣлѣвѹлѣвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лѣвꙑ, лѣвꙑ, лѣволѣваго, лѣваего, лѣвааго, лѣваго, лѣвого, лѣвога, лѣвголѣвѹмѹ, лѣвѹемѹ, лѣвѹѹмѹ, лѣвѹмѹ, лѣвоомѹ, лѣвомѹ, лѣвоѹмѹ, лѣвмѹлѣвꙑ, лѣвꙑ, лѣволѣваго, лѣваего, лѣвааго, лѣваго, лѣвого, лѣвога, лѣвголѣвꙑмь, лѣвꙑмь, лѣвꙑмъ, лѣвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лѣвѣмь, лѣвѣемь, лѣвѣѣмь, лѣвѣамь, лѣвѣмь, лѣвѣмъ, лѣвѣемъ, лѣвѣѣмъ, лѣвѣамъ, лѣвѣмъ, лѣвомь, лѣвомълѣвꙑ, лѣвꙑ, лѣволѣвлѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхь, лѣвѣхъ, лѣвѣхьлѣвꙑмъ, лѣвꙑмъ, лѣвꙑмь, лѣвꙑмь, лѣвѣмъ, лѣвѣмьлѣвꙑѧ, лѣвꙑꙗ, лѣвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лѣвꙑм, лѣвꙑмлѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхьлѣваꙗ, лѣваа, лѣваѣлѣвѹю, лѣвоюлѣвꙑма, лѣвꙑмалѣво, лѣвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лѣваго, лѣваего, лѣвааго, лѣваго, лѣвого, лѣвога, лѣвголѣвѹмѹ, лѣвѹемѹ, лѣвѹѹмѹ, лѣвѹмѹ, лѣвоомѹ, лѣвомѹ, лѣвоѹмѹ, лѣвмѹлѣво, лѣвоелѣваго, лѣваего, лѣвааго, лѣваго, лѣвого, лѣвога, лѣвголѣвꙑмь, лѣвꙑмь, лѣвꙑмъ, лѣвꙑмълѣвѣмь, лѣвѣемь, лѣвѣѣмь, лѣвѣамь, лѣвѣмь, лѣвѣмъ, лѣвѣемъ, лѣвѣѣмъ, лѣвѣамъ, лѣвѣмъ, лѣвомь, лѣвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лѣво, лѣвоелѣваꙗ, лѣваа, лѣваѣ, лѣваѧлѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхь, лѣвѣхъ, лѣвѣхьлѣвꙑмъ, лѣвꙑмъ, лѣвꙑмь, лѣвꙑмь, лѣвѣмъ, лѣвѣмьлѣваꙗ, лѣваа, лѣваѣ, лѣваѧлѣвꙑм, лѣвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхьлѣвѣлѣвѹю, лѣвоюлѣвꙑма, лѣвꙑмалѣваꙗ, лѣваа, лѣваѣ, лѣваѧлѣвꙑѧ, лѣвꙑꙗ, лѣвѫѭ, лѣвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лѣвѣ, лѣволѣвѫѭ, лѣвѹю, лѣвоѭ, лѣвоюлѣвѫѭ, лѣвоѫ, лѣвоѧ, лѣвоюлѣвѣлѣвꙑѧ, лѣвꙑꙗ, лѣвꙑелѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвѣхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхь, лѣвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лѣвꙑмъ, лѣвꙑмъ, лѣвѣмъ, лѣвꙑмь, лѣвꙑмь, лѣвѣмьлѣвꙑѧ, лѣвꙑꙗ, лѣвꙑелѣвꙑм, лѣвꙑмлѣвꙑхъ, лѣвꙑхъ, лѣвꙑхь, лѣвꙑхьлѣвѣлѣвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лѣвꙑма, лѣвꙑмалѣвѣ, лѣвѣшлѣвѣшалѣвѣшѹ, лѣвѣшюлѣвѣлѣвѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лѣвѣшемь, лѣвѣшемълѣвѣшлѣвѣлѣвѣше, лѣвѣшлѣвѣшь, лѣвѣшълѣвѣшемъ, лѣвѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лѣвѣшѧлѣвѣшлѣвѣшхъ, лѣвѣшхьлѣвѣшалѣвѣшѹ, лѣвѣшюлѣвѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лѣвѣе, лѣвѣ, лѣвѣшелѣвѣшалѣвѣшѹ, лѣвѣшюлѣвѣе, лѣвѣ, лѣвѣшелѣвѣшалѣвѣшемь, лѣвѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лѣвѣшлѣвѣе, лѣвѣлѣвѣша, лѣвѣшлѣвѣшь, лѣвѣшълѣвѣшемъ, лѣвѣшемьлѣвѣша, лѣвѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лѣвѣшлѣвѣшхъ, лѣвѣшхьлѣвѣшлѣвѣшѹ, лѣвѣшюлѣвѣшемалѣвѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лѣвѣшѧ, лѣвѣшѫ, лѣвѣшелѣвѣшлѣвѣшѫ, лѣвѣшѧ, лѣвѣшѹлѣвѣшеѭ, лѣвѣшеѫ, лѣвѣшеѧ, лѣвѣшеюлѣвѣшлѣвѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лѣвѣшѧ, лѣвѣшѫ, лѣвѣшелѣвѣшь, лѣвѣшълѣвѣшамъ, лѣвѣшамьлѣвѣшѧ, лѣвѣше, лѣвѣшѫлѣвѣшамлѣвѣшахъ, лѣвѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лѣвѣшлѣвѣшѹ, лѣвѣшюлѣвѣшамалѣвѣ, лѣвѣшлѣвѣшаго, лѣвѣшаего, лѣвѣшааго, лѣвѣшаголѣвѣшѹмѹ, лѣвѣшѹемѹ, лѣвѣшѹѹмѹ, лѣвѣшѹмѹ, лѣвѣшюмѹ, лѣвѣшюемѹ, лѣвѣшюѹмѹ, лѣвѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лѣвѣлѣвѣшаго, лѣвѣшаего, лѣвѣшааго, лѣвѣшаголѣвѣшмь, лѣвѣшмь, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмълѣвѣшмь, лѣвѣшмь, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмълѣвѣлѣвѣше, лѣвѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхь, лѣвѣшхьлѣвѣшмъ, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмьлѣвѣшѧѧ, лѣвѣшее, лѣвѣшѫѫлѣвѣшм, лѣвѣшмлѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхьлѣвѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лѣвѣшѹю, лѣвѣшююлѣвѣшма, лѣвѣшмалѣвѣе, лѣвѣ, лѣвѣшее, лѣвѣшелѣвѣшаго, лѣвѣшаего, лѣвѣшааго, лѣвѣшаголѣвѣшѹмѹ, лѣвѣшѹемѹ, лѣвѣшѹѹмѹ, лѣвѣшѹмѹ, лѣвѣшюмѹ, лѣвѣшюемѹ, лѣвѣшюѹмѹ, лѣвѣшюмѹлѣвѣе, лѣвѣ, лѣвѣшее, лѣвѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лѣвѣшаго, лѣвѣшаего, лѣвѣшааго, лѣвѣшаголѣвѣшмь, лѣвѣшмь, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмълѣвѣшмь, лѣвѣшмь, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмълѣвѣе, лѣвѣ, лѣвѣшее, лѣвѣшелѣвѣшаꙗ, лѣвѣшаѣ, лѣвѣшаѧлѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхь, лѣвѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лѣвѣшмъ, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмьлѣвѣшаꙗ, лѣвѣшаѣ, лѣвѣшаѧлѣвѣшм, лѣвѣшмлѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхьлѣвѣшлѣвѣшѹю, лѣвѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лѣвѣшма, лѣвѣшмалѣвѣшꙗ, лѣвѣшѣ, лѣвѣшаꙗлѣвѣшѧѧ, лѣвѣшѧѩ, лѣвѣшѫѫ, лѣвѣшаѧ, лѣвѣшее, лѣвѣшеѥлѣвѣшлѣвѣшѫѫ, лѣвѣшѫѭ, лѣвѣшѧѧ, лѣвѣшѧѩ, лѣвѣшююлѣвѣшѫѫ, лѣвѣшѫѭ, лѣвѣшѧѧ, лѣвѣшѧѩ, лѣвѣшюю, лѣвѣшеѭ, лѣвѣшеѫ, лѣвѣшеѧ, лѣвѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лѣвѣшлѣвѣшꙗ, лѣвѣшѣлѣвѣшѧѧ, лѣвѣшѧѩ, лѣвѣшѫѫ, лѣвѣшаѧ, лѣвѣшее, лѣвѣшеѥлѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхь, лѣвѣшхьлѣвѣшмъ, лѣвѣшмъ, лѣвѣшмь, лѣвѣшмьлѣвѣшѧѧ, лѣвѣшѧѩ, лѣвѣшѫѫ, лѣвѣшаѧ, лѣвѣшее, лѣвѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лѣвѣшм, лѣвѣшмлѣвѣшхъ, лѣвѣшхъ, лѣвѣшхь, лѣвѣшхьлѣвѣшлѣвѣшѹю, лѣвѣшююлѣвѣшма, лѣвѣшма
лѣвъ -ꙑ прил 1. Ляв лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ въꙁлож на огн҄ь С 516.13  врѣдꙿ рѫкꙑ лѣвꙑѧ прѣтръпѣвъшѹ С 521.11 2. Като същ. лѣваꙗ ж ἡ ἀριστερά Лява ръка, левица ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм С 76.5 о лѣвѫѭ ἐξ ἀριστερῶν, ἐξ εὐωνύμων Вляво; от лявата страна на нещо даждь нама да еднъ о деснѫѭ тебе. ꙇ еднъ о лѣвѫѭ тебе. сѧдевѣ въ славѣ твоеі З Мк 10.37 СК тогда распш съ нмь в҃ раꙁбоінка. едного о деснѫѭ.  едного о лѣвѫѭ СК Мт 27.38 З СК С Гр ἀριστερός Нвб ляв, лев ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА Срв Лева̀ река МИ СНМБ Леворечка река МИ Лева урда МИ ЙЗах,Кюст.кр