Исторически речник
льстьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
льстьнъ, льстьньльстьнальстьнѹльстьнъ, льстьньльстьнальстьномь, льстьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
льстьнѣльстьне, льстьнꙑльстьнльстьнъ, льстьньльстьномъ, льстьномьльстьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
льстьнꙑльстьнѣхъ, льстьнѣхьльстьнальстьнѹльстьномальстьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
льстьнальстьнѹльстьнольстьнальстьномь, льстьномъльстьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
льстьнальстьнъ, льстьньльстьномъ, льстьномьльстьнальстьнꙑльстьнѣхъ, льстьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
льстьнѣльстьнѹльстьномальстьнальстьнꙑ, льстьнѫльстьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
льстьнѫ, льстьнѹльстьноѭ, льстьноѫ, льстьноѧ, льстьноюльстьнѣльстьнꙑльстьнъ, льстьньльстьнамъ, льстьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
льстьнꙑльстьнамльстьнахъ, льстьнахьльстьнѣльстьнѹльстьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
льстьнꙑ, льстьнꙑ, льстьнольстьнаго, льстьнаего, льстьнааго, льстьнаго, льстьного, льстьнога, льстьнгольстьнѹмѹ, льстьнѹемѹ, льстьнѹѹмѹ, льстьнѹмѹ, льстьноомѹ, льстьномѹ, льстьноѹмѹ, льстьнмѹльстьнꙑ, льстьнꙑ, льстьнольстьнаго, льстьнаего, льстьнааго, льстьнаго, льстьного, льстьнога, льстьнгольстьнꙑмь, льстьнꙑмь, льстьнꙑмъ, льстьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
льстьнѣмь, льстьнѣемь, льстьнѣѣмь, льстьнѣамь, льстьнѣмь, льстьнѣмъ, льстьнѣемъ, льстьнѣѣмъ, льстьнѣамъ, льстьнѣмъ, льстьномь, льстьномъльстьнꙑ, льстьнꙑ, льстьнольстьнльстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхь, льстьнѣхъ, льстьнѣхьльстьнꙑмъ, льстьнꙑмъ, льстьнꙑмь, льстьнꙑмь, льстьнѣмъ, льстьнѣмьльстьнꙑѧ, льстьнꙑꙗ, льстьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
льстьнꙑм, льстьнꙑмльстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхьльстьнаꙗ, льстьнаа, льстьнаѣльстьнѹю, льстьноюльстьнꙑма, льстьнꙑмальстьно, льстьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
льстьнаго, льстьнаего, льстьнааго, льстьнаго, льстьного, льстьнога, льстьнгольстьнѹмѹ, льстьнѹемѹ, льстьнѹѹмѹ, льстьнѹмѹ, льстьноомѹ, льстьномѹ, льстьноѹмѹ, льстьнмѹльстьно, льстьноельстьнаго, льстьннаего, льстьнааго, льстьнаго, льстьного, льстьнога, льстьнгольстьнꙑмь, льстьнꙑмь, льстьнꙑмъ, льстьнꙑмъльстьнѣмь, льстьнѣемь, льстьнѣѣмь, льстьнѣамь, льстьнѣмь, льстьнѣмъ, льстьнѣемъ, льстьнѣѣмъ, льстьнѣамъ, льстьнѣмъ, льстьномь, льстьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
льстьно, льстьноельстьнаꙗ, льстьнаа, льстьнаѣ, льстьнаѧльстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхь, льстьнѣхъ, льстьнѣхьльстьнꙑмъ, льстьнꙑмъ, льстьнꙑмь, льстьнꙑмь, льстьнѣмъ, льстьнѣмьльстьнаꙗ, льстьнаа, льстьнаѣ, льстьнаѧльстьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
льстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхьльстьнѣльстьнѹю, льстьноюльстьнꙑма, льстьнꙑмальстьнаꙗ, льстьнаа, льстьнаѣ, льстьнаѧльстьнꙑѧ, льстьнꙑꙗ, льстьнѫѭ, льстьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
льстьнѣ, льстьнольстьнѫѭ, льстьнѹю, льстьноѭ, льстьноюльстьнѫѭ, льстьноѫ, льстьноѧ, льстьноюльстьнѣльстьнꙑѧ, льстьнꙑꙗ, льстьнꙑельстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнѣхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхь, льстьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
льстьнꙑмъ, льстьнꙑмъ, льстьнѣмъ, льстьнꙑмь, льстьнꙑмь, льстьнѣмьльстьнꙑѧ, льстьнꙑꙗ, льстьнꙑельстьнꙑм, льстьнꙑмльстьнꙑхъ, льстьнꙑхъ, льстьнꙑхь, льстьнꙑхьльстьнѣльстьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
льстьнꙑма, льстьнꙑмальстьнѣ, льстьнѣшльстьнѣшальстьнѣшѹ, льстьнѣшюльстьнѣльстьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
льстьнѣшемь, льстьнѣшемъльстьнѣшльстьнѣльстьнѣше, льстьнѣшльстьнѣшь, льстьнѣшъльстьнѣшемъ, льстьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
льстьнѣшѧльстьнѣшльстьнѣшхъ, льстьнѣшхьльстьнѣшальстьнѣшѹ, льстьнѣшюльстьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
льстьнѣе, льстьнѣ, льстьнѣшельстьнѣшальстьнѣшѹ, льстьнѣшюльстьнѣе, льстьнѣ, льстьнѣшельстьнѣшальстьнѣшемь, льстьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
льстьнѣшльстьнѣе, льстьнѣльстьнѣша, льстьнѣшльстьнѣшь, льстьнѣшъльстьнѣшемъ, льстьнѣшемьльстьнѣша, льстьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
льстьнѣшльстьнѣшхъ, льстьнѣшхьльстьнѣшльстьнѣшѹ, льстьнѣшюльстьнѣшемальстьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
льстьнѣшѧ, льстьнѣшѫ, льстьнѣшельстьнѣшльстьнѣшѫ, льстьнѣшѧ, льстьнѣшѹльстьнѣшеѭ, льстьнѣшеѫ, льстьнѣшеѧ, льстьнѣшеюльстьнѣшльстьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
льстьнѣшѧ, льстьнѣшѫ, льстьнѣшельстьнѣшь, льстьнѣшъльстьнѣшамъ, льстьнѣшамьльстьнѣшѧ, льстьнѣше, льстьнѣшѫльстьнѣшамльстьнѣшахъ, льстьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
льстьнѣшльстьнѣшѹ, льстьнѣшюльстьнѣшамальстьнѣ, льстьнѣшльстьнѣшаго, льстьнѣшаего, льстьнѣшааго, льстьнѣшагольстьнѣшѹмѹ, льстьнѣшѹемѹ, льстьнѣшѹѹмѹ, льстьнѣшѹмѹ, льстьнѣшюмѹ, льстьнѣшюемѹ, льстьнѣшюѹмѹ, льстьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
льстьнѣльстьнѣшаго, льстьнѣшаего, льстьнѣшааго, льстьнѣшагольстьнѣшмь, льстьнѣшмь, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмъльстьнѣшмь, льстьнѣшмь, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмъльстьнѣльстьнѣше, льстьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
льстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхь, льстьнѣшхьльстьнѣшмъ, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмьльстьнѣшѧѧ, льстьнѣшее, льстьнѣшѫѫльстьнѣшм, льстьнѣшмльстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхьльстьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
льстьнѣшѹю, льстьнѣшююльстьнѣшма, льстьнѣшмальстьнѣе, льстьнѣ, льстьнѣшее, льстьнѣшельстьнѣшаго, льстьнѣшаего, льстьнѣшааго, льстьнѣшагольстьнѣшѹмѹ, льстьнѣшѹемѹ, льстьнѣшѹѹмѹ, льстьнѣшѹмѹ, льстьнѣшюмѹ, льстьнѣшюемѹ, льстьнѣшюѹмѹ, льстьнѣшюмѹльстьнѣе, льстьнѣ, льстьнѣшее, льстьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
льстьнѣшаго, льстьнѣшаего, льстьнѣшааго, льстьнѣшагольстьнѣшмь, льстьнѣшмь, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмъльстьнѣшмь, льстьнѣшмь, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмъльстьнѣе, льстьнѣ, льстьнѣшее, льстьнѣшельстьнѣшаꙗ, льстьнѣшаѣ, льстьнѣшаѧльстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхь, льстьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
льстьнѣшмъ, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмьльстьнѣшаꙗ, льстьнѣшаѣ, льстьнѣшаѧльстьнѣшм, льстьнѣшмльстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхьльстьнѣшльстьнѣшѹю, льстьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
льстьнѣшма, льстьнѣшмальстьнѣшꙗ, льстьнѣшѣ, льстьнѣшаꙗльстьнѣшѧѧ, льстьнѣшѧѩ, льстьнѣшѫѫ, льстьнѣшаѧ, льстьнѣшее, льстьнѣшеѥльстьнѣшльстьнѣшѫѫ, льстьнѣшѫѭ, льстьнѣшѧѧ, льстьнѣшѧѩ, льстьнѣшююльстьнѣшѫѫ, льстьнѣшѫѭ, льстьнѣшѧѧ, льстьнѣшѧѩ, льстьнѣшюю, льстьнѣшеѭ, льстьнѣшеѫ, льстьнѣшеѧ, льстьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
льстьнѣшльстьнѣшꙗ, льстьнѣшѣльстьнѣшѧѧ, льстьнѣшѧѩ, льстьнѣшѫѫ, льстьнѣшаѧ, льстьнѣшее, льстьнѣшеѥльстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхь, льстьнѣшхьльстьнѣшмъ, льстьнѣшмъ, льстьнѣшмь, льстьнѣшмьльстьнѣшѧѧ, льстьнѣшѧѩ, льстьнѣшѫѫ, льстьнѣшаѧ, льстьнѣшее, льстьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
льстьнѣшм, льстьнѣшмльстьнѣшхъ, льстьнѣшхъ, льстьнѣшхь, льстьнѣшхьльстьнѣшльстьнѣшѹю, льстьнѣшююльстьнѣшма, льстьнѣшма
льстьнъ -ꙑ прил Който съдържа измама; лукав, коварен ѣко да сьде по въꙁдрастѹ. съвлъкъше сѧ. ветъхааго ка. тьлѣѭщааго похотемъ лестьнꙑмъ. мꙿногообраꙁънааго ꙁмѣ. ѡблѣетъ сѧ въ новааго адама СЕ 94а 23 благословленнаѣ цѣвьнце. т ѹенк вьꙁглас ѡⷣ мрьꙁост льстьнѧ ТФ А 21 о женѣ любодѣц.  о бесѣдѣ ѧ льстьнѣ С 350 [глоса в полето] Изч СЕ ТФ С Гр ἀπάτη лестьнъ Нвб лъстен ОА ВА НГер