Исторически речник
льстт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
льстт сѧльщѫ, льщѹльстшльсттъ, льстть, льсттльстмъ, льстмь, льстм, льстмольстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
льстѧтъ, льстѧть, льстѧтльствѣльсттальсттельстльст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
льстмъ, льстмь, льстмльсттельствѣльсттальстхъ, льстхь, льстхльст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
льстльстхомъ, льстхомь, льстхом, льстхмꙑльстстельстшѧ, льстшѫ, льстша, льстше, льстхѫльстховѣльстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
льстстельщаахъ, льщахъ, льщаахь, льщахь, льщаах, льщахльщааше, льщашельщааше, льщашельщаахомъ, льщахомъ, льщаахомь, льщахомь, льщаахом, льщахомльщаашете, льщашете, льщаасте, льщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
льщаахѫ, льщахѫ, льщаахѹ, льщахѹльщааховѣ, льщаховѣльщаашета, льщашета, льщааста, льщастальщаашете, льщашете, льщаасте, льщасте
льстт сѧ -льщѫ сѧ -льстш сѧ несв Мамя се, заблуждавам се сі къ іюдѣомъ глѫ. понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіт К 7а 16—17 алеѯандръ глагола не льст сꙙ кнꙙꙁѹ. ꙗко послѹшаѭ твого ласканꙗ С 156.7—8 Изч К С Гр ἀπατάω Нвб лъ̀стя [се] диал ДА Вж. и при льстт