Исторически речник
льствъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
льствъ, льствьльствальствѹльствъ, льствьльствальствомь, льствомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
льствѣльстве, льствꙑльствльствъ, льствьльствомъ, льствомьльствꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
льствꙑльствѣхъ, льствѣхьльствальствѹльствомальство
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
льствальствѹльствольствальствомь, льствомъльствѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
льствальствъ, льствьльствомъ, льствомьльствальствꙑльствѣхъ, льствѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
льствѣльствѹльствомальствальствꙑ, льствѫльствѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
льствѫльствоѭ, льствоѫ, льствоѧ, льствоюльствѣльствꙑльствъ, льствьльствамъ, льствамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
льствꙑльствамльствахъ, льствахьльствѣльствѹльствама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
льствꙑ, льствꙑ, льствольстваго, льстваего, льствааго, льстваго, льствого, льствога, льствгольствѹмѹ, льствѹемѹ, льствѹѹмѹ, льствѹмѹ, льствоомѹ, льствомѹ, льствоѹмѹ, льствмѹльствꙑ, льствꙑ, льствольстваго, льстваего, льствааго, льстваго, льствого, льствога, льствгольствꙑмь, льствꙑмь, льствꙑмъ, льствꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
льствѣмь, льствѣемь, льствѣѣмь, льствѣамь, льствѣмь, льствѣмъ, льствѣемъ, льствѣѣмъ, льствѣамъ, льствѣмъ, льствомь, льствомъльствꙑ, льствꙑ, льствольствльствꙑхъ, льствꙑхъ, льствꙑхь, льствꙑхь, льствѣхъ, льствѣхьльствꙑмъ, льствꙑмъ, льствꙑмь, льствꙑмь, льствѣмъ, льствѣмьльствꙑѧ, льствꙑꙗ, льствꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
льствꙑм, льствꙑмльствꙑхъ, льствꙑхъ, льствꙑхь, льствꙑхьльстваꙗ, льстваа, льстваѣльствѹю, льствоюльствꙑма, льствꙑмальство, льствое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
льстваго, льстваего, льствааго, льстваго, льствого, льствога, льствгольствѹмѹ, льствѹемѹ, льствѹѹмѹ, льствѹмѹ, льствоомѹ, льствомѹ, льствоѹмѹ, льствмѹльство, льствоельстваго, льстваего, льствааго, льстваго, льствого, льствога, льствгольствꙑмь, льствꙑмь, льствꙑмъ, льствꙑмъльствѣмь, льствѣемь, льствѣѣмь, льствѣамь, льствѣмь, льствѣмъ, льствѣемъ, льствѣѣмъ, льствѣамъ, льствѣмъ, льствомь, льствомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
льство, льствоельстваꙗ, льстваа, льстваѣ, льстваѧльствꙑхъ, льствꙑхъ, льствꙑхь, льствꙑхь, льствѣхъ, льствѣхьльствꙑмъ, льствꙑмъ, льствꙑмь, льствꙑмь, льствѣмъ, льствѣмьльстваꙗ, льстваа, льстваѣ, льстваѧльствꙑм, льствꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
льствꙑхъ, льствꙑхъ, льствꙑхь, льствꙑхьльствѣльствѹю, льствоюльствꙑма, льствꙑмальстваꙗ, льстваа, льстваѣ, льстваѧльствꙑѧ, льствꙑꙗ, льствѫѭ, льствꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
льствѣ, льствольствѫѭ, льствѹю, льствоѭ, льствоюльствѫѭ, льствоѫ, льствоѧ, льствоюльствѣльствꙑѧ, льствꙑꙗ, льствꙑельствꙑхъ, льствꙑхъ, льствѣхъ, льствꙑхь, льствꙑхь, льствѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
льствꙑмъ, льствꙑмъ, льствѣмъ, льствꙑмь, льствꙑмь, льствѣмьльствꙑѧ, льствꙑꙗ, льствꙑельствꙑм, льствꙑмльствꙑхъ, льствꙑхъ, льствꙑхь, льствꙑхьльствѣльствѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
льствꙑма, льствꙑмальствѣ, льствѣшльствѣшальствѣшѹ, льствѣшюльствѣльствѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
льствѣшемь, льствѣшемъльствѣшльствѣльствѣше, льствѣшльствѣшь, льствѣшъльствѣшемъ, льствѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
льствѣшѧльствѣшльствѣшхъ, льствѣшхьльствѣшальствѣшѹ, льствѣшюльствѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
льствѣе, льствѣ, льствѣшельствѣшальствѣшѹ, льствѣшюльствѣе, льствѣ, льствѣшельствѣшальствѣшемь, льствѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
льствѣшльствѣе, льствѣльствѣша, льствѣшльствѣшь, льствѣшъльствѣшемъ, льствѣшемьльствѣша, льствѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
льствѣшльствѣшхъ, льствѣшхьльствѣшльствѣшѹ, льствѣшюльствѣшемальствѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
льствѣшѧ, льствѣшѫ, льствѣшельствѣшльствѣшѫ, льствѣшѧ, льствѣшѹльствѣшеѭ, льствѣшеѫ, льствѣшеѧ, льствѣшеюльствѣшльствѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
льствѣшѧ, льствѣшѫ, льствѣшельствѣшь, льствѣшъльствѣшамъ, льствѣшамьльствѣшѧ, льствѣше, льствѣшѫльствѣшамльствѣшахъ, льствѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
льствѣшльствѣшѹ, льствѣшюльствѣшамальствѣ, льствѣшльствѣшаго, льствѣшаего, льствѣшааго, льствѣшагольствѣшѹмѹ, льствѣшѹемѹ, льствѣшѹѹмѹ, льствѣшѹмѹ, льствѣшюмѹ, льствѣшюемѹ, льствѣшюѹмѹ, льствѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
льствѣльствѣшаго, льствѣшаего, льствѣшааго, льствѣшагольствѣшмь, льствѣшмь, льствѣшмъ, льствѣшмъльствѣшмь, льствѣшмь, льствѣшмъ, льствѣшмъльствѣльствѣше, льствѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
льствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхь, льствѣшхьльствѣшмъ, льствѣшмъ, льствѣшмьльствѣшѧѧ, льствѣшее, льствѣшѫѫльствѣшм, льствѣшмльствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхьльствѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
льствѣшѹю, льствѣшююльствѣшма, льствѣшмальствѣе, льствѣ, льствѣшее, льствѣшельствѣшаго, льствѣшаего, льствѣшааго, льствѣшагольствѣшѹмѹ, льствѣшѹемѹ, льствѣшѹѹмѹ, льствѣшѹмѹ, льствѣшюмѹ, льствѣшюемѹ, льствѣшюѹмѹ, льствѣшюмѹльствѣе, льствѣ, льствѣшее, льствѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
льствѣшаго, льствѣшаего, льствѣшааго, льствѣшагольствѣшмь, льствѣшмь, льствѣшмъ, льствѣшмъльствѣшмь, льствѣшмь, льствѣшмъ, льствѣшмъльствѣе, льствѣ, льствѣшее, льствѣшельствѣшаꙗ, льствѣшаѣ, льствѣшаѧльствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхь, льствѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
льствѣшмъ, льствѣшмъ, льствѣшмьльствѣшаꙗ, льствѣшаѣ, льствѣшаѧльствѣшм, льствѣшмльствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхьльствѣшльствѣшѹю, льствѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
льствѣшма, льствѣшмальствѣшꙗ, льствѣшѣ, льствѣшаꙗльствѣшѧѧ, льствѣшѧѩ, льствѣшѫѫ, льствѣшаѧ, льствѣшее, льствѣшеѥльствѣшльствѣшѫѫ, льствѣшѫѭ, льствѣшѧѧ, льствѣшѧѩ, льствѣшююльствѣшѫѫ, льствѣшѫѭ, льствѣшѧѧ, льствѣшѧѩ, льствѣшюю, льствѣшеѭ, льствѣшеѫ, льствѣшеѧ, льствѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
льствѣшльствѣшꙗ, льствѣшѣльствѣшѧѧ, льствѣшѧѩ, льствѣшѫѫ, льствѣшаѧ, льствѣшее, льствѣшеѥльствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхь, льствѣшхьльствѣшмъ, льствѣшмъ, льствѣшмь, льствѣшмьльствѣшѧѧ, льствѣшѧѩ, льствѣшѫѫ, льствѣшаѧ, льствѣшее, льствѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
льствѣшм, льствѣшмльствѣшхъ, льствѣшхъ, льствѣшхь, льствѣшхьльствѣшльствѣшѹю, льствѣшююльствѣшма, льствѣшма
льствъ -ꙑ прил Който мами, прелъстява; лукав, коварен, лъстив отъ лвка не праведъна  лъстіва ꙁбаві мѩ СП 42.1 нѣмꙑ да бѫдѫтъ ѹстънъ лъстівꙑѩ СП 30.19 ѡтд вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ. ꙇ скврънънꙑ. прѣсподьн ꙁемⷧѧ. глѫбнꙑ тръторъскꙑѩ. лъж блаꙁномь. льствꙑ СЕ 53b 20 се бо мѣаше льствъ на ѹмѣ. да тъьѭ въкѹсꙙтъ отъ брашьна мѹ.  обьштьнкомъ бꙑт вѣрѣ С 58.10 Като същ. льствꙑ м ед ὁ δόλιος Измамник, лъжлив, коварен човек повелѣ льствъ дрѹгааго кого крьстꙗна првест глагол҄ꙙ покор м сꙙ С 65.9  велм въꙁъвавъ повелѣ на ѹтрꙗ на рѣцѣ тгрьстѣ да сꙙ обрꙙштѫтъ. жде  прьвѣ бѣшꙙ. тѹжде сѫдѹ бꙑт прѣдъ лцемь льствааго С 60.3 СП СЕ С Гр δόλιος [τῆς] δολιότητος [τοῦ] δολίου ἀπατηλός лъстівъ Нвб лъстив ОА ЕтМл БТР