Исторически речник
львьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
львьскъ, львьскьльвьскальвьскѹльвьскъ, львьскьльвьскальвьскомь, львьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
львьсцѣльвьскъльвьсцльвьскъ, львьскьльвьскомъ, львьскомьльвьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
львьскꙑльвьсцѣхъ, львьсцѣхьльвьскальвьскѹльвьскомальвьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
львьскальвьскѹльвьскольвьскальвьскомь, львьскомъльвьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
львьскальвьскъ, львьскьльвьскомъ, львьскомьльвьскꙑльвьскꙑльвьсцѣхъ, львьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
львьсцѣльвьскѹльвьскомальвьскальвьскꙑ, львьскѫльвьсцѣ, львьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
львьскѫ, львьскѹльвьскоѭ, львьскоѫ, львьскоѧ, львьскоюльвьсцѣ, львьстѣльвьскꙑльвьскъ, львьскьльвьскамъ, львьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
львьскꙑльвьскамльвьскахъ, львьскахьльвьсцѣ, львьстѣльвьскѹльвьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
львьскꙑ, львьскꙑ, львьскольвьскаго, львьскаего, львьскааго, львьскаго, львьского, львьскога, львьскгольвьскѹмѹ, львьскѹемѹ, львьскѹѹмѹ, львьскѹмѹ, львьскоомѹ, львьскомѹ, львьскоѹмѹ, львьскмѹльвьскꙑ, львьскꙑ, львьскольвьскаго, львьскаего, львьскааго, львьскаго, львьского, львьскога, львьскгольвьскꙑмь, львьскꙑмь, львьскꙑмъ, львьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
львьсцѣмь, львьсцѣемь, львьсцѣѣмь, львьсцѣамь, львьсцѣмь, львьсцѣмъ, львьсцѣемъ, львьсцѣѣмъ, львьсцѣамъ, львьсцѣмъ, львьскомь, львьскомъльвьскꙑ, львьскꙑ, львьскольвьсцльвьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхь, львьсцѣхъ, львьсцѣхьльвьскꙑмъ, львьскꙑмъ, львьскꙑмь, львьскꙑмь, львьсцѣмъ, львьсцѣмьльвьскꙑѧ, львьскꙑꙗ, львьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
львьскꙑм, львьскꙑмльвьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхьльвьскаꙗ, львьскаа, львьскаѣльвьскѹю, львьскоюльвьскꙑма, львьскꙑмальвьско, львьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
львьскаго, львьскаего, львьскааго, львьскаго, львьского, львьскога, львьскгольвьскѹмѹ, львьскѹемѹ, львьскѹѹмѹ, львьскѹмѹ, львьскоомѹ, львьскомѹ, львьскоѹмѹ, львьскмѹльвьско, львьскоельвьскаго, львьскаего, львьскааго, львьскаго, львьского, львьскога, львьскгольвьскꙑмь, львьскꙑмь, львьскꙑмъ, львьскꙑмъльвьсцѣмь, львьсцѣемь, львьсцѣѣмь, львьсцѣамь, львьсцѣмь, львьсцѣмъ, львьсцѣемъ, львьсцѣѣмъ, львьсцѣамъ, львьсцѣмъ, львьскомь, львьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
львьско, львьскоельвьскаꙗ, львьскаа, львьскаѣ, львьскаѧльвьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхь, львьсцѣхъ, львьсцѣхьльвьскꙑмъ, львьскꙑмъ, львьскꙑмь, львьскꙑмь, львьсцѣмъ, львьсцѣмьльвьскаꙗ, львьскаа, львьскаѣ, львьскаѧльвьскꙑм, львьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
львьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхьльвьсцѣльвьскѹю, львьскоюльвьскꙑма, львьскꙑмальвьскаꙗ, львьскаа, львьскаѣ, львьскаѧльвьскꙑѧ, львьскꙑꙗ, львьскѫѭ, львьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
львьсцѣ, львьстѣ, львьскольвьскѫѭ, львьскѹю, львьскоѭ, львьскоюльвьскѫѭ, львьскоѫ, львьскоѧ, львьскоюльвьсцѣ, львьстѣльвьскꙑѧ, львьскꙑꙗ, львьскꙑельвьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьсцѣхъ, львьстѣхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхь, львьсцѣхь, львьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
львьскꙑмъ, львьскꙑмъ, львьсцѣмъ, львьстѣмъ, львьскꙑмь, львьскꙑмь, львьсцѣмь, львьстѣмьльвьскꙑѧ, львьскꙑꙗ, львьскꙑельвьскꙑм, львьскꙑмльвьскꙑхъ, львьскꙑхъ, львьскꙑхь, львьскꙑхьльвьсцѣ, львьстѣльвьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
львьскꙑма, львьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
львьскъ -ꙑ прил Който е присъщ на лъв, лъвски  глаголъ етеръ крѣпокъ.  арханг҄ельскъ.  воводьскъ свѣтьлъ.  львьскъ къ протвьнꙑмъ сламъ С 464.14 Изч С Гр λεοντιαῖος Нвб лъвски ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА левски остар АК ДА Срв Левски МИ Левскиград МИ ПК,Пр. в им Левски ФИ Левско МИ СНМБ