Исторически речник
львовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
львовъ, львовьльвовальвовѹльвовъ, львовьльвовальвовомь, львовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
львовѣльвовъльвовльвовъ, львовьльвовомъ, львовомьльвовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
львовꙑльвовѣхъ, львовѣхьльвовальвовѹльвовомальвово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
львовальвовѹльвовольвовальвовомь, львовомъльвовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
львовальвовъ, львовьльвовомъ, львовомьльвовальвовꙑльвовѣхъ, львовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
львовѣльвовѹльвовомальвовальвовꙑ, львовѫльвовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
львовѫ, львовѹльвовоѭ, львовоѫ, львовоѧ, львовоюльвовѣльвовꙑльвовъ, львовьльвовамъ, львовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
львовꙑльвовамльвовахъ, львовахьльвовѣльвовѹльвовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
львовъ прил притеж Лъвов, лъвски, на лъвовете спі мѩ отъ ѹстъ лъвовъ СП 21.22 Срв. С18.2 рѣновьнꙑѩ львовꙑ съкрѹшілъ естъ гъ СП 57.7 ꙁбав данла ꙁ ѹстъ львовъ СЕ 85а 14—15 Срв. С179.8 С226.2 Изч СП СЕ С Гр [τοῦ] λέοντος τῶν λεόντων лъвовъ львовь Нвб лъвов ОА ВА БТР АР ДА левов остар ВА ДА