Исторически речник
лъжьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лъжьнъ, лъжьньлъжьналъжьнѹлъжьнъ, лъжьньлъжьналъжьномь, лъжьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лъжьнѣлъжьне, лъжьнꙑлъжьнлъжьнъ, лъжьньлъжьномъ, лъжьномьлъжьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лъжьнꙑлъжьнѣхъ, лъжьнѣхьлъжьналъжьнѹлъжьномалъжьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лъжьналъжьнѹлъжьнолъжьналъжьномь, лъжьномълъжьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лъжьналъжьнъ, лъжьньлъжьномъ, лъжьномьлъжьналъжьнꙑлъжьнѣхъ, лъжьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лъжьнѣлъжьнѹлъжьномалъжьналъжьнꙑ, лъжьнѫлъжьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лъжьнѫ, лъжьнѹлъжьноѭ, лъжьноѫ, лъжьноѧ, лъжьноюлъжьнѣлъжьнꙑлъжьнъ, лъжьньлъжьнамъ, лъжьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лъжьнꙑлъжьнамлъжьнахъ, лъжьнахьлъжьнѣлъжьнѹлъжьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лъжьнꙑ, лъжьнꙑ, лъжьнолъжьнаго, лъжьнаего, лъжьнааго, лъжьнаго, лъжьного, лъжьнога, лъжьнголъжьнѹмѹ, лъжьнѹемѹ, лъжьнѹѹмѹ, лъжьнѹмѹ, лъжьноомѹ, лъжьномѹ, лъжьноѹмѹ, лъжьнмѹлъжьнꙑ, лъжьнꙑ, лъжьнолъжьнаго, лъжьнаего, лъжьнааго, лъжьнаго, лъжьного, лъжьнога, лъжьнголъжьнꙑмь, лъжьнꙑмь, лъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лъжьнѣмь, лъжьнѣемь, лъжьнѣѣмь, лъжьнѣамь, лъжьнѣмь, лъжьнѣмъ, лъжьнѣемъ, лъжьнѣѣмъ, лъжьнѣамъ, лъжьнѣмъ, лъжьномь, лъжьномълъжьнꙑ, лъжьнꙑ, лъжьнолъжьнлъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхь, лъжьнѣхъ, лъжьнѣхьлъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмь, лъжьнꙑмь, лъжьнѣмъ, лъжьнѣмьлъжьнꙑѧ, лъжьнꙑꙗ, лъжьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лъжьнꙑм, лъжьнꙑмлъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхьлъжьнаꙗ, лъжьнаа, лъжьнаѣлъжьнѹю, лъжьноюлъжьнꙑма, лъжьнꙑмалъжьно, лъжьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лъжьнаго, лъжьнаего, лъжьнааго, лъжьнаго, лъжьного, лъжьнога, лъжьнголъжьнѹмѹ, лъжьнѹемѹ, лъжьнѹѹмѹ, лъжьнѹмѹ, лъжьноомѹ, лъжьномѹ, лъжьноѹмѹ, лъжьнмѹлъжьно, лъжьноелъжьнаго, лъжьннаего, лъжьнааго, лъжьнаго, лъжьного, лъжьнога, лъжьнголъжьнꙑмь, лъжьнꙑмь, лъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмълъжьнѣмь, лъжьнѣемь, лъжьнѣѣмь, лъжьнѣамь, лъжьнѣмь, лъжьнѣмъ, лъжьнѣемъ, лъжьнѣѣмъ, лъжьнѣамъ, лъжьнѣмъ, лъжьномь, лъжьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лъжьно, лъжьноелъжьнаꙗ, лъжьнаа, лъжьнаѣ, лъжьнаѧлъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхь, лъжьнѣхъ, лъжьнѣхьлъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмь, лъжьнꙑмь, лъжьнѣмъ, лъжьнѣмьлъжьнаꙗ, лъжьнаа, лъжьнаѣ, лъжьнаѧлъжьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхьлъжьнѣлъжьнѹю, лъжьноюлъжьнꙑма, лъжьнꙑмалъжьнаꙗ, лъжьнаа, лъжьнаѣ, лъжьнаѧлъжьнꙑѧ, лъжьнꙑꙗ, лъжьнѫѭ, лъжьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лъжьнѣ, лъжьнолъжьнѫѭ, лъжьнѹю, лъжьноѭ, лъжьноюлъжьнѫѭ, лъжьноѫ, лъжьноѧ, лъжьноюлъжьнѣлъжьнꙑѧ, лъжьнꙑꙗ, лъжьнꙑелъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнѣхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхь, лъжьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лъжьнꙑмъ, лъжьнꙑмъ, лъжьнѣмъ, лъжьнꙑмь, лъжьнꙑмь, лъжьнѣмьлъжьнꙑѧ, лъжьнꙑꙗ, лъжьнꙑелъжьнꙑм, лъжьнꙑмлъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхъ, лъжьнꙑхь, лъжьнꙑхьлъжьнѣлъжьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лъжьнꙑма, лъжьнꙑмалъжьнѣ, лъжьнѣшлъжьнѣшалъжьнѣшѹ, лъжьнѣшюлъжьнѣлъжьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лъжьнѣшемь, лъжьнѣшемълъжьнѣшлъжьнѣлъжьнѣше, лъжьнѣшлъжьнѣшь, лъжьнѣшълъжьнѣшемъ, лъжьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лъжьнѣшѧлъжьнѣшлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхьлъжьнѣшалъжьнѣшѹ, лъжьнѣшюлъжьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лъжьнѣе, лъжьнѣ, лъжьнѣшелъжьнѣшалъжьнѣшѹ, лъжьнѣшюлъжьнѣе, лъжьнѣ, лъжьнѣшелъжьнѣшалъжьнѣшемь, лъжьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лъжьнѣшлъжьнѣе, лъжьнѣлъжьнѣша, лъжьнѣшлъжьнѣшь, лъжьнѣшълъжьнѣшемъ, лъжьнѣшемьлъжьнѣша, лъжьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лъжьнѣшлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхьлъжьнѣшлъжьнѣшѹ, лъжьнѣшюлъжьнѣшемалъжьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лъжьнѣшѧ, лъжьнѣшѫ, лъжьнѣшелъжьнѣшлъжьнѣшѫ, лъжьнѣшѧ, лъжьнѣшѹлъжьнѣшеѭ, лъжьнѣшеѫ, лъжьнѣшеѧ, лъжьнѣшеюлъжьнѣшлъжьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лъжьнѣшѧ, лъжьнѣшѫ, лъжьнѣшелъжьнѣшь, лъжьнѣшълъжьнѣшамъ, лъжьнѣшамьлъжьнѣшѧ, лъжьнѣше, лъжьнѣшѫлъжьнѣшамлъжьнѣшахъ, лъжьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лъжьнѣшлъжьнѣшѹ, лъжьнѣшюлъжьнѣшамалъжьнѣ, лъжьнѣшлъжьнѣшаго, лъжьнѣшаего, лъжьнѣшааго, лъжьнѣшаголъжьнѣшѹмѹ, лъжьнѣшѹемѹ, лъжьнѣшѹѹмѹ, лъжьнѣшѹмѹ, лъжьнѣшюмѹ, лъжьнѣшюемѹ, лъжьнѣшюѹмѹ, лъжьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лъжьнѣлъжьнѣшаго, лъжьнѣшаего, лъжьнѣшааго, лъжьнѣшаголъжьнѣшмь, лъжьнѣшмь, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмълъжьнѣшмь, лъжьнѣшмь, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмълъжьнѣлъжьнѣше, лъжьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхь, лъжьнѣшхьлъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмьлъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшѫѫлъжьнѣшм, лъжьнѣшмлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхьлъжьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лъжьнѣшѹю, лъжьнѣшююлъжьнѣшма, лъжьнѣшмалъжьнѣе, лъжьнѣ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшелъжьнѣшаго, лъжьнѣшаего, лъжьнѣшааго, лъжьнѣшаголъжьнѣшѹмѹ, лъжьнѣшѹемѹ, лъжьнѣшѹѹмѹ, лъжьнѣшѹмѹ, лъжьнѣшюмѹ, лъжьнѣшюемѹ, лъжьнѣшюѹмѹ, лъжьнѣшюмѹлъжьнѣе, лъжьнѣ, лъжьнѣшее, лъжьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лъжьнѣшаго, лъжьнѣшаего, лъжьнѣшааго, лъжьнѣшаголъжьнѣшмь, лъжьнѣшмь, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмълъжьнѣшмь, лъжьнѣшмь, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмълъжьнѣе, лъжьнѣ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшелъжьнѣшаꙗ, лъжьнѣшаѣ, лъжьнѣшаѧлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхь, лъжьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмьлъжьнѣшаꙗ, лъжьнѣшаѣ, лъжьнѣшаѧлъжьнѣшм, лъжьнѣшмлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхьлъжьнѣшлъжьнѣшѹю, лъжьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лъжьнѣшма, лъжьнѣшмалъжьнѣшꙗ, лъжьнѣшѣ, лъжьнѣшаꙗлъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшѧѩ, лъжьнѣшѫѫ, лъжьнѣшаѧ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшеѥлъжьнѣшлъжьнѣшѫѫ, лъжьнѣшѫѭ, лъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшѧѩ, лъжьнѣшююлъжьнѣшѫѫ, лъжьнѣшѫѭ, лъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшѧѩ, лъжьнѣшюю, лъжьнѣшеѭ, лъжьнѣшеѫ, лъжьнѣшеѧ, лъжьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лъжьнѣшлъжьнѣшꙗ, лъжьнѣшѣлъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшѧѩ, лъжьнѣшѫѫ, лъжьнѣшаѧ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшеѥлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхь, лъжьнѣшхьлъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмъ, лъжьнѣшмь, лъжьнѣшмьлъжьнѣшѧѧ, лъжьнѣшѧѩ, лъжьнѣшѫѫ, лъжьнѣшаѧ, лъжьнѣшее, лъжьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лъжьнѣшм, лъжьнѣшмлъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхъ, лъжьнѣшхь, лъжьнѣшхьлъжьнѣшлъжьнѣшѹю, лъжьнѣшююлъжьнѣшма, лъжьнѣшма
лъжьнъ -ꙑ прил Лъжовен, неистинен, измамлив, фалшив ї не пріꙁьрѣ вь сѹѣа. ꙇ нестовленьѣ ложьнаа СП 39.5 слѹшаѭштмъ тѣхъ не лъж҄ьнѫ поставт памꙙть С 534.19—20 Изч СП С Гр ψευδής ложьнъ Нвб лъжен остар ВА Срв лъженджия ’лъжец’ м диал ДА лъжовен ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР лъжевен диал НГер ЕтМл