Исторически речник
лъжьII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лъжьлъжлъжлъжьлъжьѭ, лъжѭ, лъжѫ, лъжѧ, лъжью, лъжюлъж
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лъжлъжлъжь, лъж, лъжелъжьмъ, лъжемъ, лъжьмь, лъжемьлъжьм, лъжъм, лъжмлъжьхъ, лъжьхь, лъжехъ, лъжехь
NfOuNfGuNfDu
лъжлъжью, лъжю, лъжѹлъжьма, лъжъма, лъжма
лъжь - ж лъж съвѣдѣтельствоват ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетелствам мноꙁ бо лъж съвѣдѣтел҄ьствоваахѫ на н҄ь З Мк 14.56 отъвръгошꙙ же не лъжепослѹшьствѹш.  сьвѣдѣтел҄ьствовашꙙ льж С 477.14 Изч З С льжь Вж. при лъжа Нвб