Исторически речник
лъжесъвѣдѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
лъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣньлъжесъвѣдѣнꙗ, лъжесъвѣдѣна, лъжесъвѣдѣньꙗлъжесъвѣдѣню, лъжесъвѣдѣнѹ, лъжесъвѣдѣньюлъжесъвѣдѣнмь, лъжесъвѣдѣньмь, лъжесъвѣдѣнмъ, лъжесъвѣдѣньмъ, лъжесъвѣдѣнмь, лъжесъвѣдѣнмълъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣнь, лъжесъвѣдѣнлъжесъвѣдѣнꙗ, лъжесъвѣдѣна, лъжесъвѣдѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
лъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣнь, лъжесъвѣдѣнелъжесъвѣдѣнмъ, лъжесъвѣдѣньмъ, лъжесъвѣдѣнмь, лъжесъвѣдѣньмь, лъжесъвѣдѣнмъ, лъжесъвѣдѣнмь, лъжесъвѣдѣномъ, лъжесъвѣдѣнамълъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣнь, лъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣнмлъжесъвѣдѣнхъ, лъжесъвѣдѣньхъ, лъжесъвѣдѣнхь, лъжесъвѣдѣньхь, лъжесъвѣдѣнхъ, лъжесъвѣдѣнхьлъжесъвѣдѣн, лъжесъвѣдѣньлъжесъвѣдѣню, лъжесъвѣдѣнѹ, лъжесъвѣдѣнью
NnDu
лъжесъвѣдѣнма, лъжесъвѣдѣньма, лъжесъвѣдѣнма, лъжесъвѣдѣнма
лъжесъвѣдѣнь -ꙗ ср Лъжесвидетелство отъ срдца бо сходѧтъ. помꙑшленѣ ꙁъла ... татьбꙑ лъжесъвѣдѣнѣ М Мт 15.19 З Изч М З Калка от гр ψευδομαρτυρία лъжесъвѣдѣн Нвб Срв лъжесвидетелство ОА ЕтМл АР