Исторически речник
лъгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лъгатлъжѫ, лъжѹлъжешлъжетъ, лъжеть, лъжетлъжемъ, лъжемь, лъжем, лъжемолъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лъжѫтъ, лъжѹтъ, лъжѫть, лъжѹть, лъжѫт, лъжѹтлъжевѣлъжеталъжетелъжлъж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лъжмъ, лъжѣмъ, лъжамъ, лъжмь, лъжѣмь, лъжамь, лъжм, лъжѣм, лъжамлъжте, лъжѣте, лъжателъжвѣ, лъжѣвѣ, лъжавѣлъжта, лъжѣта, лъжаталъгахъ, лъгахь, лъгахлъга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лъгалъгахомъ, лъгахомь, лъгахом, лъгахмꙑлъгастелъгашѧ, лъгашѫ, лъгаша, лъгаше, лъгахѫлъгаховѣлъгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лъгастелъгаахъ, лъгахъ, лъгаахь, лъгахь, лъгаах, лъгахлъгааше, лъгашелъгааше, лъгашелъгаахомъ, лъгахомъ, лъгаахомь, лъгахомь, лъгаахом, лъгахомлъгаашете, лъгашете, лъгаасте, лъгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лъгаахѫ, лъгахѫ, лъгаахѹ, лъгахѹлъгааховѣ, лъгаховѣлъгаашета, лъгашета, лъгааста, лъгасталъгаашете, лъгашете, лъгаасте, лъгасте
лъгат -лъжѫ -лъжеш несв Лъжа, измамвам, излъгвам блажен есте егда ... рекѫтъ. вьсѣкъ ꙁълъ глъ на вꙑ. лъжѫште мене рад З Мт 5.11А, СК аште бо  льгат хоштета. лце ꙗвьꙗтъ пеаль С 474.26 послѹша добрѣ. нтоже беꙁдраꙁѹма глагол҄етъ свꙙто псан. нъ вьсе божꙗ дѹха спльнь ... врѣмꙙ плакат сꙙ грѣха.  врѣмꙙ смꙗт сꙙ съпасеню. смꙗт сꙙ а не посмꙗт сꙙ. но бо смѣхъ порѫганꙗ. нъ же на ѹспѣхъ  ꙗко не лъжѫ. се вꙑкн.  стааго псанꙗ въꙁем ѹкаꙁанꙗ С 356.22 пѡні реетъ лъжеш. не бо сего твортъ асклпꙗдъ. дрѹꙁ же глаголахѫ С 133.17 Изч З А СК С Гр ψεύδομαι льгат Нвб лъжа [се] ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА лъга[м] диал Дюв лажа[м] ДА лажем диал ДА