Исторически речник
лъбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лъбьнъ, лъбьньлъбьналъбьнѹлъбьнъ, лъбьньлъбьналъбьномь, лъбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лъбьнѣлъбьне, лъбьнꙑлъбьнлъбьнъ, лъбьньлъбьномъ, лъбьномьлъбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лъбьнꙑлъбьнѣхъ, лъбьнѣхьлъбьналъбьнѹлъбьномалъбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лъбьналъбьнѹлъбьнолъбьналъбьномь, лъбьномълъбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лъбьналъбьнъ, лъбьньлъбьномъ, лъбьномьлъбьналъбьнꙑлъбьнѣхъ, лъбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лъбьнѣлъбьнѹлъбьномалъбьналъбьнꙑ, лъбьнѫлъбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лъбьнѫ, лъбьнѹлъбьноѭ, лъбьноѫ, лъбьноѧ, лъбьноюлъбьнѣлъбьнꙑлъбьнъ, лъбьньлъбьнамъ, лъбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лъбьнꙑлъбьнамлъбьнахъ, лъбьнахьлъбьнѣлъбьнѹлъбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лъбьнꙑ, лъбьнꙑ, лъбьнолъбьнаго, лъбьнаего, лъбьнааго, лъбьнаго, лъбьного, лъбьнога, лъбьнголъбьнѹмѹ, лъбьнѹемѹ, лъбьнѹѹмѹ, лъбьнѹмѹ, лъбьноомѹ, лъбьномѹ, лъбьноѹмѹ, лъбьнмѹлъбьнꙑ, лъбьнꙑ, лъбьнолъбьнаго, лъбьнаего, лъбьнааго, лъбьнаго, лъбьного, лъбьнога, лъбьнголъбьнꙑмь, лъбьнꙑмь, лъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лъбьнѣмь, лъбьнѣемь, лъбьнѣѣмь, лъбьнѣамь, лъбьнѣмь, лъбьнѣмъ, лъбьнѣемъ, лъбьнѣѣмъ, лъбьнѣамъ, лъбьнѣмъ, лъбьномь, лъбьномълъбьнꙑ, лъбьнꙑ, лъбьнолъбьнлъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхь, лъбьнѣхъ, лъбьнѣхьлъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмь, лъбьнꙑмь, лъбьнѣмъ, лъбьнѣмьлъбьнꙑѧ, лъбьнꙑꙗ, лъбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лъбьнꙑм, лъбьнꙑмлъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхьлъбьнаꙗ, лъбьнаа, лъбьнаѣлъбьнѹю, лъбьноюлъбьнꙑма, лъбьнꙑмалъбьно, лъбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лъбьнаго, лъбьнаего, лъбьнааго, лъбьнаго, лъбьного, лъбьнога, лъбьнголъбьнѹмѹ, лъбьнѹемѹ, лъбьнѹѹмѹ, лъбьнѹмѹ, лъбьноомѹ, лъбьномѹ, лъбьноѹмѹ, лъбьнмѹлъбьно, лъбьноелъбьнаго, лъбьннаего, лъбьнааго, лъбьнаго, лъбьного, лъбьнога, лъбьнголъбьнꙑмь, лъбьнꙑмь, лъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмълъбьнѣмь, лъбьнѣемь, лъбьнѣѣмь, лъбьнѣамь, лъбьнѣмь, лъбьнѣмъ, лъбьнѣемъ, лъбьнѣѣмъ, лъбьнѣамъ, лъбьнѣмъ, лъбьномь, лъбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лъбьно, лъбьноелъбьнаꙗ, лъбьнаа, лъбьнаѣ, лъбьнаѧлъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхь, лъбьнѣхъ, лъбьнѣхьлъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмь, лъбьнꙑмь, лъбьнѣмъ, лъбьнѣмьлъбьнаꙗ, лъбьнаа, лъбьнаѣ, лъбьнаѧлъбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхьлъбьнѣлъбьнѹю, лъбьноюлъбьнꙑма, лъбьнꙑмалъбьнаꙗ, лъбьнаа, лъбьнаѣ, лъбьнаѧлъбьнꙑѧ, лъбьнꙑꙗ, лъбьнѫѭ, лъбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лъбьнѣ, лъбьнолъбьнѫѭ, лъбьнѹю, лъбьноѭ, лъбьноюлъбьнѫѭ, лъбьноѫ, лъбьноѧ, лъбьноюлъбьнѣлъбьнꙑѧ, лъбьнꙑꙗ, лъбьнꙑелъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнѣхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхь, лъбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лъбьнꙑмъ, лъбьнꙑмъ, лъбьнѣмъ, лъбьнꙑмь, лъбьнꙑмь, лъбьнѣмьлъбьнꙑѧ, лъбьнꙑꙗ, лъбьнꙑелъбьнꙑм, лъбьнꙑмлъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхъ, лъбьнꙑхь, лъбьнꙑхьлъбьнѣлъбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лъбьнꙑма, лъбьнꙑмалъбьнѣ, лъбьнѣшлъбьнѣшалъбьнѣшѹ, лъбьнѣшюлъбьнѣлъбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
лъбьнѣшемь, лъбьнѣшемълъбьнѣшлъбьнѣлъбьнѣше, лъбьнѣшлъбьнѣшь, лъбьнѣшълъбьнѣшемъ, лъбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
лъбьнѣшѧлъбьнѣшлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхьлъбьнѣшалъбьнѣшѹ, лъбьнѣшюлъбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
лъбьнѣе, лъбьнѣ, лъбьнѣшелъбьнѣшалъбьнѣшѹ, лъбьнѣшюлъбьнѣе, лъбьнѣ, лъбьнѣшелъбьнѣшалъбьнѣшемь, лъбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
лъбьнѣшлъбьнѣе, лъбьнѣлъбьнѣша, лъбьнѣшлъбьнѣшь, лъбьнѣшълъбьнѣшемъ, лъбьнѣшемьлъбьнѣша, лъбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
лъбьнѣшлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхьлъбьнѣшлъбьнѣшѹ, лъбьнѣшюлъбьнѣшемалъбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
лъбьнѣшѧ, лъбьнѣшѫ, лъбьнѣшелъбьнѣшлъбьнѣшѫ, лъбьнѣшѧ, лъбьнѣшѹлъбьнѣшеѭ, лъбьнѣшеѫ, лъбьнѣшеѧ, лъбьнѣшеюлъбьнѣшлъбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
лъбьнѣшѧ, лъбьнѣшѫ, лъбьнѣшелъбьнѣшь, лъбьнѣшълъбьнѣшамъ, лъбьнѣшамьлъбьнѣшѧ, лъбьнѣше, лъбьнѣшѫлъбьнѣшамлъбьнѣшахъ, лъбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
лъбьнѣшлъбьнѣшѹ, лъбьнѣшюлъбьнѣшамалъбьнѣ, лъбьнѣшлъбьнѣшаго, лъбьнѣшаего, лъбьнѣшааго, лъбьнѣшаголъбьнѣшѹмѹ, лъбьнѣшѹемѹ, лъбьнѣшѹѹмѹ, лъбьнѣшѹмѹ, лъбьнѣшюмѹ, лъбьнѣшюемѹ, лъбьнѣшюѹмѹ, лъбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
лъбьнѣлъбьнѣшаго, лъбьнѣшаего, лъбьнѣшааго, лъбьнѣшаголъбьнѣшмь, лъбьнѣшмь, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмълъбьнѣшмь, лъбьнѣшмь, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмълъбьнѣлъбьнѣше, лъбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхь, лъбьнѣшхьлъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмьлъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшѫѫлъбьнѣшм, лъбьнѣшмлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхьлъбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
лъбьнѣшѹю, лъбьнѣшююлъбьнѣшма, лъбьнѣшмалъбьнѣе, лъбьнѣ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшелъбьнѣшаго, лъбьнѣшаего, лъбьнѣшааго, лъбьнѣшаголъбьнѣшѹмѹ, лъбьнѣшѹемѹ, лъбьнѣшѹѹмѹ, лъбьнѣшѹмѹ, лъбьнѣшюмѹ, лъбьнѣшюемѹ, лъбьнѣшюѹмѹ, лъбьнѣшюмѹлъбьнѣе, лъбьнѣ, лъбьнѣшее, лъбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
лъбьнѣшаго, лъбьнѣшаего, лъбьнѣшааго, лъбьнѣшаголъбьнѣшмь, лъбьнѣшмь, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмълъбьнѣшмь, лъбьнѣшмь, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмълъбьнѣе, лъбьнѣ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшелъбьнѣшаꙗ, лъбьнѣшаѣ, лъбьнѣшаѧлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхь, лъбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмьлъбьнѣшаꙗ, лъбьнѣшаѣ, лъбьнѣшаѧлъбьнѣшм, лъбьнѣшмлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхьлъбьнѣшлъбьнѣшѹю, лъбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
лъбьнѣшма, лъбьнѣшмалъбьнѣшꙗ, лъбьнѣшѣ, лъбьнѣшаꙗлъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшѧѩ, лъбьнѣшѫѫ, лъбьнѣшаѧ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшеѥлъбьнѣшлъбьнѣшѫѫ, лъбьнѣшѫѭ, лъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшѧѩ, лъбьнѣшююлъбьнѣшѫѫ, лъбьнѣшѫѭ, лъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшѧѩ, лъбьнѣшюю, лъбьнѣшеѭ, лъбьнѣшеѫ, лъбьнѣшеѧ, лъбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
лъбьнѣшлъбьнѣшꙗ, лъбьнѣшѣлъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшѧѩ, лъбьнѣшѫѫ, лъбьнѣшаѧ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшеѥлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхь, лъбьнѣшхьлъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмъ, лъбьнѣшмь, лъбьнѣшмьлъбьнѣшѧѧ, лъбьнѣшѧѩ, лъбьнѣшѫѫ, лъбьнѣшаѧ, лъбьнѣшее, лъбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
лъбьнѣшм, лъбьнѣшмлъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхъ, лъбьнѣшхь, лъбьнѣшхьлъбьнѣшлъбьнѣшѹю, лъбьнѣшююлъбьнѣшма, лъбьнѣшма
лъбьнъ -ꙑ прил лъбьно мѣсто Κρανίου τόπος Лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота егоже прведъше въ мѣсто лобъное СЕ 50а 13 Изч СЕ лобьнъ Нвб Срв лобен ОА ЕтМл БТР АР