Исторически речник
лѹат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лѹат сѧлѹаѭ, лѹаѫ, лѹаѧ, лѹаюлѹаш, лѹаеш, лѹаашлѹатъ, лѹаетъ, лѹаатъ, лѹать, лѹаеть, лѹаать, лѹат, лѹает, лѹаатлѹамъ, лѹаемъ, лѹаамъ, лѹамь, лѹаемь, лѹаамь, лѹам, лѹаем, лѹаам, лѹамо, лѹаемо, лѹаамолѹате, лѹаете, лѹаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лѹаѭтъ, лѹаѫтъ, лѹаѧтъ, лѹаютъ, лѹаѭть, лѹаѫть, лѹаѧть, лѹають, лѹаѭт, лѹаѫт, лѹаѧт, лѹаютлѹавѣ, лѹаевѣ, лѹаавѣлѹата, лѹаета, лѹааталѹате, лѹаете, лѹаателѹалѹа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лѹамъ, лѹамь, лѹамлѹателѹавѣлѹаталѹахъ, лѹахь, лѹахлѹа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лѹалѹахомъ, лѹахомь, лѹахом, лѹахмꙑлѹастелѹашѧ, лѹашѫ, лѹаша, лѹаше, лѹахѫлѹаховѣлѹаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лѹастелѹаахъ, лѹахъ, лѹаахь, лѹахь, лѹаах, лѹахлѹааше, лѹашелѹааше, лѹашелѹаахомъ, лѹахомъ, лѹаахомь, лѹахомь, лѹаахом, лѹахомлѹаашете, лѹашете, лѹаасте, лѹасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лѹаахѫ, лѹахѫ, лѹаахѹ, лѹахѹлѹааховѣ, лѹаховѣлѹаашета, лѹашета, лѹааста, лѹасталѹаашете, лѹашете, лѹаасте, лѹасте
лѹат сѧ -лѹаѭ сѧ -лѹаш сѧ несв Случвам се бжꙗ благодѣть ...  вь велкаа тѣлеса въдварат сꙙ лѹатъ С 546.10 Изч С Нвб луча се остар ВА Срв [с]лучвам се ОА Дюв НГер