Исторически речник
локꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
локꙑ, локъв, локьв, локвлокъве, локьве, локве, локъв, локьв, локвлокъв, локьв, локвлокъвь, локъвъ, локьвь, локьвъ, локовь, локовъ, локъве, локьве, локвелокъвѭ, локъвьѭ, локъвѫ, локъвѧ, локъвю, локъвью, локьвѭ, локьвьѭ, локьвѫ, локьвѧ, локьвю, локьвью, локвѭ, локвьѭ, локвѫ, локвѧ, локвю, локвьюлокъве, локьве, локве, локъв, локьв, локв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
локꙑ, локъв, локьв, локвлокъв, локьв, локвлокъвь, локъвъ, локьвь, локьвъ, локовь, локовълокъвамъ, локъвамь, локьвамъ, локьвамьлокъвам, локьвам, локвамлокъвахъ, локъвахь, локьвахъ, локьвахь, локвахъ, локвахь
NfOuNfGuNfDu
локъв, локьв, локвлокъвѹ, локьвѹ, локвѹлокъвама, локьвама, локвама
локꙑ -локъве ж Локва, блато ѹбо сѧ бѣж. отътьц. ѡтд. вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ. ꙇ скврънънꙑ ... аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ. л ꙇꙁ морѣ ... л ꙇꙁ локъв ... ѡтълѫ сѧ ꙇ отъдѣл. ѹстꙑд сѧ СЕ 54b 5 Изч СЕ Гр λάκκος Нвб локва ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Локвата МИ Локвището МИ ИД,МНЛом Локва МИ ЙЗах,Кюст Локвите МИ Лочката МИ Локата МИ БМС Лочка МИ КМл,СБТК Локавата МИ ЙЗ,МИПан Локмата МИ Локовата МИ ЙЗ,МИПир