Исторически речник
ловъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ловъ, ловьловаловѹ, лововловъ, ловьловаловомь, ловомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ловѣловелов, лововеловъ, ловь, лововъ, лововьловомъ, ловомь, лововомъ, лововомьловꙑ, лововꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ловꙑ, лововꙑ, ловъмловѣхъ, ловѣхь, ловохъ, ловохь, лововохъ, лововохьловаловѹловома
ловъ м Лов, ловене [и убиване] на дивеч ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ СП 16.12 сьрѣте  рабъ бож артемонъ. дꙑ ꙁꙿ лова. двѧѧ жвотꙑ ѹлавьꙗѧ словомъ хсовомъ С 223.5 Риболов. грꙙдѣте рее вьслѣдъ мене  сьтворѫ вꙑ ловьцꙙ ловѣьскꙑѧ. новъ стъ въ стнѫ обраꙁъ лова сего. ловꙙшт бо прсно отъ водъ ꙁносꙙтъ рбꙑ.  ѹмараѭтъ. ѹлавьꙗмо. мꙑ вълагамъ.  жв бꙑваѭтъ ѹлавьꙗм С 496.4 Изч СП С Гр ϑήρα κυνηγία ἁλιεία Нвб лов ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ловното МИ ГХ,МИМ