Исторически речник
лобъꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
лобъꙁан, лобъꙁаньлобъꙁанꙗ, лобъꙁана, лобъꙁаньꙗлобъꙁаню, лобъꙁанѹ, лобъꙁаньюлобъꙁанмь, лобъꙁаньмь, лобъꙁанмъ, лобъꙁаньмъ, лобъꙁанмь, лобъꙁанмълобъꙁан, лобъꙁань, лобъꙁанлобъꙁанꙗ, лобъꙁана, лобъꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
лобъꙁан, лобъꙁань, лобъꙁанелобъꙁанмъ, лобъꙁаньмъ, лобъꙁанмь, лобъꙁаньмь, лобъꙁанмъ, лобъꙁанмь, лобъꙁаномъ, лобъꙁанамълобъꙁан, лобъꙁань, лобъꙁан, лобъꙁанмлобъꙁанхъ, лобъꙁаньхъ, лобъꙁанхь, лобъꙁаньхь, лобъꙁанхъ, лобъꙁанхьлобъꙁан, лобъꙁаньлобъꙁаню, лобъꙁанѹ, лобъꙁанью
NnDu
лобъꙁанма, лобъꙁаньма, лобъꙁанма, лобъꙁанма
лобъꙁань -ꙗ ср Целуване, целувка ꙇс же рее емѹ юдо лобъꙁанемь л сна лскааго прѣдаеш М Лк 22.48 З.Срв. С 426.2 лобъꙁаньѣ мьнѣ не дастъ М Лк 7.45 З А СК молѫ сѧ ѹбо да помнімъ прꙇсно словеса сі. стаѣ лобъꙁаньѣ. страшънаѣ цѣлованьѣ. ѣже междю собоѭ ꙇмамъ К 9b 4 Срв. С423.25 вдꙙште  кротъко трьпꙙшта. лобъꙁанꙗ блѫдьньска С 392.25 лобꙑꙁан молть С 395.2 не ꙁълааго смрада твого лобꙑꙁанꙗ ѹвраштаѧ сꙙ. нъ же т бѣ далъ даръ. с твохъ ꙁемьѧ ѹстъ С 426.10 М З А СК К С Гр φίλημα лобꙑꙁан лобъꙁане Нвб любзание остар ОА ВА РРОДД