Исторически речник
лтѹс  
лтѹс ж ЛИ Лето или Латона — в гръцката митология майка [от Зевс] на Аполон и Артемида не отъ блѫда л род сꙙ. отъ женꙑ рекомꙑѧ лтѹс С 8.3 Изч С Гр Λητώ οῦς