Исторически речник
лтра  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лтралтрꙑ, лтрѫлтрѣлтрѫ, лтрѹлтроѭ, лтроѫ, лтроѧ, лтроюлтрѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лтролтрꙑлтръ, лтрьлтрамъ, лтрамьлтрамлтрахъ, лтрахь
NfOuNfGuNfDu
лтрѣлтрѹлтрама
лтра -ꙑ ж Литра — мярка за тегло, равна приблизително на половин килограм марѣ же премъш лтрѫ хрꙁмꙑ М Йо 12.3 СК несꙑ съмѣшене ꙁмрънно  алгѹно. ѣко  лтръ съто М Йо 19.39 Изч М СК Гр λίτρα Нвб литра ’мярка за тежина’ диал ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР РБЕ РРОДД ДА