Исторически речник
лтостротъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лтостротъ, лтостротьлтостроталтостротѹ, лтостротовлтостротъ, лтостротьлтостроталтостротомь, лтостротомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лтостротѣлтостроте----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лтостротъ м МИ Литостротон [буквално гр. ’място, постлано с камъни, каменна настилка’, срв. арам. Gabbatha ’издигнато място’] — място пред двореца на Пилат, където той произнесъл присъдата си над Христос на мѣстѣ нарцаемѣмь лтостротѣ. еврѣскꙑ же гаввата М Йо 19.13 З А СК Б Изч М З А СК Б От гр Λιϑόστρωτον лтострата лотострата лтостраѳа