Исторически речник
лтꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лтꙗ, лталтѩ, лтѧ, лтѫ, лтелт, лтлтѭ, лтѫ, лтѧ, лтюлтеѭ, лтеѫ, лтеѧлт, лт
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лт-----
NfOuNfGuNfDu
---
лтꙗ ж Лития, молитва, молебствено шествие на открито, обикновено за измолване на дъжд  многѹ беꙁдъждью ꙁемьѭ тѫ обьдръжꙙштѹ. съ многꙑм молтвам  лтꙗм. лкомъ молꙙштемъ сꙙ ... къ бѹ да бꙑ помловалъ люд своѧ.  отъгналъ належꙙште беꙁдъжд.  посълалъ ꙁем хъ дъждъ С 529.14 Изч С Гр λιτανία Нвб лития остар църк ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА