Исторически речник
лстопадъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лстопадъ, лстопадьлстопадалстопадѹ, лстопадовлстопадъ, лстопадьлстопадалстопадомь, лстопадомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лстопадѣлстопаделстопад, лстопадовелстопадъ, лстопадь, лстопадовъ, лстопадовьлстопадомъ, лстопадомь, лстопадовомъ, лстопадовомьлстопадꙑ, лстопадовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
лстопадꙑ, лстопадовꙑ, лстопадъмлстопадѣхъ, лстопадѣхь, лстопадохъ, лстопадохь, лстопадовохъ, лстопадовохьлстопадалстопадѹлстопадома
лстопадъ м Листопад — месец октомври мцⷭ҇ъ октѧбръ (реко)мꙑ лст(опадъ. матъ) Е 38а 16 Изч Е Гр ᾿Οκτώβριος Нвб листопад ’месец октомври или ноември’ остар диал Дюв ДА Срв листопад ’есенно падане на листата’ ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ