Исторически речник
лсꙗ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лсꙗ, лсалсѩ, лсѫ, лселслсѭ, лсѫ, лсѧ, лсю-лсмь, лсмъ, лсѭ, лсеѫ, лсѧ, лсю
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лслс, лсе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лсꙗ м ЛИ Лисия — име на велможа, споменато в Житието на Св. 40–те мъченици от Севастия в Супрасълския сборник глава дꙗвол҄ѣ тꙑ с агркольа. а опашь лсꙗ дѹкꙿсъ. же съ тобоѭ. въ оба слѹꙁѣ сотоннѣ С 74.30 Изч С Гр Λυσίας