Исторически речник
лмонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лмонъ, лмоньлмоналмонѹ, лмоновлмонъ, лмоньлмоналмономь, лмономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лмонѣлмонелмон, лмоновелмонъ, лмонь, лмоновъ, лмоновьлмономъ, лмономь, лмоновомъ, лмоновомьлмонꙑ, лмоновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
лмонꙑ, лмоновꙑ, лмонъмлмонѣхъ, лмонѣхь, лмонохъ, лмонохь, лмоновохъ, лмоновохьлмоналмонѹлмонома
лмонъ м ЛИ Лимон — име на свещеник, споменат в 9ото слово в Супрасълския сборник  лмонъ преꙁвутеръ съборьнѣ цръкъв С 124.27 обрѣтошꙙ ꙁатворена преꙁвутера съборънꙑѧ цръкъве. менемъ лмна С 133.26 Изч С Гр Λίμνος лмнъ