Исторически речник
лкъствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лкъствоватлкъствѹѭ, лкъствѹѫ, лкъствѹѧ, лкъствѹюлкъствѹш, лкъствѹеш, лкъствѹѹшлкъствѹтъ, лкъствѹетъ, лкъствѹѹтъ, лкъствѹть, лкъствѹеть, лкъствѹѹть, лкъствѹт, лкъствѹет, лкъствѹѹтлкъствѹмъ, лкъствѹемъ, лкъствѹѹмъ, лкъствѹмь, лкъствѹемь, лкъствѹѹмь, лкъствѹм, лкъствѹем, лкъствѹѹм, лкъствѹмо, лкъствѹемо, лкъствѹѹмолкъствѹте, лкъствѹете, лкъствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лкъствѹѭтъ, лкъствѹѫтъ, лкъствѹѧтъ, лкъствѹютъ, лкъствѹѭть, лкъствѹѫть, лкъствѹѧть, лкъствѹють, лкъствѹѭт, лкъствѹѫт, лкъствѹѧт, лкъствѹютлкъствѹвѣ, лкъствѹевѣ, лкъствѹѹвѣлкъствѹта, лкъствѹета, лкъствѹѹталкъствѹте, лкъствѹете, лкъствѹѹтелкъствѹлкъствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лкъствѹмъ, лкъствѹмь, лкъствѹмлкъствѹтелкъствѹвѣлкъствѹталкъствовахъ, лкъствовахь, лкъствовахлкъствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лкъствовалкъствовахомъ, лкъствовахомь, лкъствовахом, лкъствовахомꙑлкъствовастелкъствовашѧ, лкъствовашѫ, лкъствоваша, лкъствоваше, лкъствовахѫлкъствоваховѣлкъствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лкъствовастелкъствоваахъ, лкъствовахъ, лкъствоваахь, лкъствовахь, лкъствоваах, лкъствовахлкъствовааше, лкъствовашелкъствовааше, лкъствовашелкъствоваахомъ, лкъствовахомъ, лкъствоваахомь, лкъствовахомь, лкъствоваахом, лкъствовахомлкъствоваашете, лкъствовашете, лкъствоваасте, лкъствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лкъствоваахѫ, лкъствовахѫ, лкъствоваахѹ, лкъствовахѹлкъствовааховѣ, лкъствоваховѣлкъствоваашета, лкъствовашета, лкъствовааста, лкъствовасталкъствоваашете, лкъствовашете, лкъствоваасте, лкъствовасте
лкъствоват -лкъствѹѭ -лкъствѹш несв Ликувам, тържествувам, веселя се нъ да сꙿ н҄мъ сьндемъ. нъ да с н҄мъ лкъствѹмъ. нъ да въꙁграмꙿ сꙙ С 459.30 Изч С Гр συγχορεύω Вж. при лковат Нвб