Исторически речник
лꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
лꙁатлжѫ, лжѹлжешлжетъ, лжеть, лжетлжемъ, лжемь, лжем, лжемолжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
лжѫтъ, лжѹтъ, лжѫть, лжѹть, лжѫт, лжѹтлжевѣлжеталжетелжлж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
лжмъ, лжѣмъ, лжамъ, лжмь, лжѣмь, лжамь, лжм, лжѣм, лжамлжте, лжѣте, лжателжвѣ, лжѣвѣ, лжавѣлжта, лжѣта, лжаталꙁахъ, лꙁахь, лꙁахлꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
лꙁалꙁахомъ, лꙁахомь, лꙁахом, лꙁахмꙑлꙁастелꙁашѧ, лꙁашѫ, лꙁаша, лꙁаше, лꙁахѫлꙁаховѣлꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
лꙁастелꙁаахъ, лꙁахъ, лꙁаахь, лꙁахь, лꙁаах, лꙁахлꙁааше, лꙁашелꙁааше, лꙁашелꙁаахомъ, лꙁахомъ, лꙁаахомь, лꙁахомь, лꙁаахом, лꙁахомлꙁаашете, лꙁашете, лꙁаасте, лꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
лꙁаахѫ, лꙁахѫ, лꙁаахѹ, лꙁахѹлꙁааховѣ, лꙁаховѣлꙁаашета, лꙁашета, лꙁааста, лꙁасталꙁаашете, лꙁашете, лꙁаасте, лꙁасте
лꙁат -лжѫ -лжеш несв Лижа  лꙁааше потъ праведьнка С 166.24  лꙁааше ноꙁѣ го С 233.5—6 Изч С Гр ὑπολείχω Нвб лижа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА