Исторически речник
лвꙗда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лвꙗдалвꙗдꙑлвꙗдѣлвꙗдѫ, лвꙗдѹлвꙗдоѭ, лвꙗдоѫ, лвꙗдоѧ, лвꙗдоюлвꙗдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лвꙗдо-----
NfOuNfGuNfDu
---
лвꙗда -ꙑ ж МИ Ливияда — местност на изток от р. Йордан посъла на старьць на орѫд. на лвадѫ С 296.22 Изч С Гр Λιβιάς лвада