Исторически речник
лваньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
лваньскъ, лваньскьлваньскалваньскѹлваньскъ, лваньскьлваньскалваньскомь, лваньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
лваньсцѣлваньскълваньсцлваньскъ, лваньскьлваньскомъ, лваньскомьлваньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
лваньскꙑлваньсцѣхъ, лваньсцѣхьлваньскалваньскѹлваньскомалваньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
лваньскалваньскѹлваньсколваньскалваньскомь, лваньскомълваньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
лваньскалваньскъ, лваньскьлваньскомъ, лваньскомьлваньскꙑлваньскꙑлваньсцѣхъ, лваньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
лваньсцѣлваньскѹлваньскомалваньскалваньскꙑ, лваньскѫлваньсцѣ, лваньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
лваньскѫ, лваньскѹлваньскоѭ, лваньскоѫ, лваньскоѧ, лваньскоюлваньсцѣ, лваньстѣлваньскꙑлваньскъ, лваньскьлваньскамъ, лваньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
лваньскꙑлваньскамлваньскахъ, лваньскахьлваньсцѣ, лваньстѣлваньскѹлваньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
лваньскꙑ, лваньскꙑ, лваньсколваньскаго, лваньскаего, лваньскааго, лваньскаго, лваньского, лваньскога, лваньскголваньскѹмѹ, лваньскѹемѹ, лваньскѹѹмѹ, лваньскѹмѹ, лваньскоомѹ, лваньскомѹ, лваньскоѹмѹ, лваньскмѹлваньскꙑ, лваньскꙑ, лваньсколваньскаго, лваньскаего, лваньскааго, лваньскаго, лваньского, лваньскога, лваньскголваньскꙑмь, лваньскꙑмь, лваньскꙑмъ, лваньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
лваньсцѣмь, лваньсцѣемь, лваньсцѣѣмь, лваньсцѣамь, лваньсцѣмь, лваньсцѣмъ, лваньсцѣемъ, лваньсцѣѣмъ, лваньсцѣамъ, лваньсцѣмъ, лваньскомь, лваньскомълваньскꙑ, лваньскꙑ, лваньсколваньсцлваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхь, лваньсцѣхъ, лваньсцѣхьлваньскꙑмъ, лваньскꙑмъ, лваньскꙑмь, лваньскꙑмь, лваньсцѣмъ, лваньсцѣмьлваньскꙑѧ, лваньскꙑꙗ, лваньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
лваньскꙑм, лваньскꙑмлваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхьлваньскаꙗ, лваньскаа, лваньскаѣлваньскѹю, лваньскоюлваньскꙑма, лваньскꙑмалваньско, лваньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
лваньскаго, лваньскаего, лваньскааго, лваньскаго, лваньского, лваньскога, лваньскголваньскѹмѹ, лваньскѹемѹ, лваньскѹѹмѹ, лваньскѹмѹ, лваньскоомѹ, лваньскомѹ, лваньскоѹмѹ, лваньскмѹлваньско, лваньскоелваньскаго, лваньскаего, лваньскааго, лваньскаго, лваньского, лваньскога, лваньскголваньскꙑмь, лваньскꙑмь, лваньскꙑмъ, лваньскꙑмълваньсцѣмь, лваньсцѣемь, лваньсцѣѣмь, лваньсцѣамь, лваньсцѣмь, лваньсцѣмъ, лваньсцѣемъ, лваньсцѣѣмъ, лваньсцѣамъ, лваньсцѣмъ, лваньскомь, лваньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
лваньско, лваньскоелваньскаꙗ, лваньскаа, лваньскаѣ, лваньскаѧлваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхь, лваньсцѣхъ, лваньсцѣхьлваньскꙑмъ, лваньскꙑмъ, лваньскꙑмь, лваньскꙑмь, лваньсцѣмъ, лваньсцѣмьлваньскаꙗ, лваньскаа, лваньскаѣ, лваньскаѧлваньскꙑм, лваньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
лваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхьлваньсцѣлваньскѹю, лваньскоюлваньскꙑма, лваньскꙑмалваньскаꙗ, лваньскаа, лваньскаѣ, лваньскаѧлваньскꙑѧ, лваньскꙑꙗ, лваньскѫѭ, лваньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
лваньсцѣ, лваньстѣ, лваньсколваньскѫѭ, лваньскѹю, лваньскоѭ, лваньскоюлваньскѫѭ, лваньскоѫ, лваньскоѧ, лваньскоюлваньсцѣ, лваньстѣлваньскꙑѧ, лваньскꙑꙗ, лваньскꙑелваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньсцѣхъ, лваньстѣхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхь, лваньсцѣхь, лваньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
лваньскꙑмъ, лваньскꙑмъ, лваньсцѣмъ, лваньстѣмъ, лваньскꙑмь, лваньскꙑмь, лваньсцѣмь, лваньстѣмьлваньскꙑѧ, лваньскꙑꙗ, лваньскꙑелваньскꙑм, лваньскꙑмлваньскꙑхъ, лваньскꙑхъ, лваньскꙑхь, лваньскꙑхьлваньсцѣ, лваньстѣлваньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
лваньскꙑма, лваньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
лваньскъ -ꙑ прил МИ Ливански, който се отнася до пл. Ливан  съкрѹшітъ гь кедрꙑ лванъскъѩ СП 28.5 ї стъні ѩ ко (!) телець ліваньскьі  вьꙁлюбленъ ѣко снъ норожъ СП 28.6 вдѣхъ неьстваего прѣвьꙁносѩща сѩ  вꙑсѩща сѩ. ѣко кедрꙑ лваньскъїѩ СП 36.35 ѣко кедрі ліванъскꙑѩ ѹмъножѩтъ сѩ СП 91.13 кедрꙑ ліванъскꙑѩже есі насадлъ СП 103.16 Изч СП Гр τοῦ Λιβάνου ἐν τῷ Λιβάνῳ лванъскъ ліванъскъ Срв лванъII Нвб ливански ОА ВА ДА