Исторически речник
ледъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ледъ, ледьледаледѹ, ледовледъ, ледьледаледомь, ледомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ледѣледелед, ледовеледъ, ледь, ледовъ, ледовьледомъ, ледомь, ледовомъ, ледовомьледꙑ, ледовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
ледꙑ, ледовꙑ, ледъмледѣхъ, ледѣхь, ледохъ, ледохь, ледовохъ, ледовохьледаледѹледома
ледъ м Лед гоже хвалтъ вьса тварь. ꙁмве  вьса беꙁденꙗ. огн҄ь градъ снѣгъ ледъ С 77.6  растаавъ сꙙ ледъ бꙑстъ вода топла С 78.1  како прѣбꙑ ноштъ онѫ въсѫ стоꙗвъ връхѹ леда С 265.6 Студ, мраз. вънъ на мраꙁъ.  прѣбꙑт мѹ на ледѣ вьсѫ ношть. бѣаше бо ꙁмно врѣмꙙ.  блюст го то сътвортъ ледѹ С 261.9, 11 Изч С Гр κρύος κρύσταλλος Нвб лед ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Леденик МИ СНМБ