Исторически речник
левг҄нъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
левг҄нъ, левг҄ньлевг҄налевг҄нѹлевг҄нъ, левг҄ньлевг҄налевг҄номь, левг҄номъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
левг҄нѣлевг҄нълевг҄нлевг҄нъ, левг҄ньлевг҄номъ, левг҄номьлевг҄нꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
левг҄нꙑлевг҄нѣхъ, левг҄нѣхьлевг҄налевг҄нѹлевг҄номалевг҄но
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
левг҄налевг҄нѹлевг҄нолевг҄налевг҄номь, левг҄номълевг҄нѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
левг҄налевг҄нъ, левг҄ньлевг҄номъ, левг҄номьлевг҄налевг҄нꙑлевг҄нѣхъ, левг҄нѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
левг҄нѣлевг҄нѹлевг҄номалевг҄налевг҄нꙑ, левг҄нѫлевг҄нѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
левг҄нѫ, левг҄нѹлевг҄ноѭ, левг҄ноѫ, левг҄ноѧ, левг҄ноюлевг҄нѣлевг҄нꙑлевг҄нъ, левг҄ньлевг҄намъ, левг҄намь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
левг҄нꙑлевг҄намлевг҄нахъ, левг҄нахьлевг҄нѣлевг҄нѹлевг҄нама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
левг҄нъ прил притеж ЛИ Левиев, който се отнася до: 1. Левий — третият син на старозаветния патриарх Яков и Лия [Бит 29.34] домъ левьг҄їнъ блствіте гѣ СП 134.20 2. Левий — син на Мелхий [един от прадедите на Христос] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... левьћнъ М Лк 3.24 З 3. Левий — син на Симеон [един от прадедите на Христос] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... левьћнъ М Лк 3.29 З Изч М З СП Гр τοῦ Λευί левьг҄їнъ левьћнъ леѵћінъ