Исторически речник
левг҄  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
левг҄, левг҄, левг҄елевг҄ꙗ, левг҄ѣ, левг҄алевг҄ю, левг҄ѹлевг҄, левг҄левг҄ꙗ, левг҄ѣ, левг҄алевг҄емь, левг҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
левг҄, левг҄левг҄ю, левг҄е----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
левг҄ -ꙗ м ЛИ Левий — другото име на евангелиста Матей, евангелистмитар, син на Алфей, един от 12–те апостоли. Пр. на 16 ноември  ммо грѧдꙑ съ вдѣ левьћѭ альфеова М Мк 2.14 З А СК е҃ о левьћ  мꙑтар М 43а 26 Срв. М76а 20  ѹꙁьрѣ мꙑтарѣ ме(немъ) левьћѭ М Лк 5.27 З А  съ(твор) рѣждене веле левьћ емѹ. въ домѹ своемь М Лк 5.29 З А М З А СК Гр Λευί Λευίς От евр Levi левьг левьћ левьћ левꙿћ леѵћ леѵћꙇ