Исторически речник
лаодк҄ꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
лаодк҄ꙗ, лаодк҄алаодк҄ѩ, лаодк҄ѧ, лаодк҄ѫ, лаодк҄елаодк҄, лаодк҄лаодк҄ѭ, лаодк҄ѫ, лаодк҄ѧ, лаодк҄юлаодк҄еѭ, лаодк҄еѫ, лаодк҄еѧлаодк҄, лаодк҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
лаодк҄-----
NfOuNfGuNfDu
---
лаодк҄ꙗ ж МИ Лаодикия [с по–старо име Диосполис] — град във Фригия [Мала Азия]. Обновен между 266—246 г. от Антиох II и наречен по името на съпругата му Лаодика [дн. развалини близо до гр. Денизли, Турция] дна отъ мьн сѫштхъ въ лаодк҄. вь пскѹп градѣ С 233.1 Изч С Гр Λαοδίκεια