Исторически речник
ламеховъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
ламеховъ, ламеховьламеховаламеховѹламеховъ, ламеховьламеховаламеховомь, ламеховомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ламеховѣламеховъламеховламеховъ, ламеховьламеховомъ, ламеховомьламеховꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
ламеховꙑламеховѣхъ, ламеховѣхьламеховаламеховѹламеховомаламехово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
ламеховаламеховѹламеховоламеховаламеховомь, ламеховомъламеховѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
ламеховаламеховъ, ламеховьламеховомъ, ламеховомьламеховаламеховꙑламеховѣхъ, ламеховѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ламеховѣламеховѹламеховомаламеховаламеховꙑ, ламеховѫламеховѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
ламеховѫ, ламеховѹламеховоѭ, ламеховоѫ, ламеховоѧ, ламеховоюламеховѣламеховꙑламеховъ, ламеховьламеховамъ, ламеховамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
ламеховꙑламеховамламеховахъ, ламеховахьламеховѣламеховѹламеховама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
ламеховъ прил притеж ЛИ Ламехов, на Ламех — син на Матусаил и баща на старозаветния патриарх Ной [Бит 5.25, 28—31] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... ноевъ. ламеховъ М Лк 3.36 З Изч М З Гр τοῦ Λάμεχ От евр ЛИ Lāmek