Исторически речник
лавръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
лавръ, лаврьлавралаврѹ, лавровлавръ, лаврьлавралавромь, лавромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
лаврѣлавре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
лавръ м ЛИ Лавър — християнин, умр. мъченически заедно с брат си Флор в Илирия [II в.]. Пр. на 18 август мⷺца авгⷭ҇ ѕ҃ꙇ҃ стѹю мⷱкѹ флора  лавра А 152а 14 Изч А Гр Λαῦρος От лат