Исторически речник
к҄ѵръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵръ, к҄ѵрьк҄ѵрак҄ѵрѹ, к҄ѵровк҄ѵръ, к҄ѵрьк҄ѵрак҄ѵромь, к҄ѵромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵрѣк҄ѵре----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
к҄ѵръ м ЛИ Кир — християнинлечител от Канопа [дн. АбуКир в Египет], умр. мъченически заедно с Йоан от Едеса по времето на имп. Диоклециан [284—305 г.]; Пр. на 31 януари [Кир и Йоан] и 28 юни [пренасяне на мощите] мⷺца тоⷢ҇ ћ҃а҃ стѹю юⷣ҇творцю кѵра оана А 141b 8 мⷺца юⷩ҇ ҃ѕ҃. обрѣтене мощ кѵра оаⷩ҇ А 149b 23 кѵр ї оанъ П4 Изч А П4 Гр Κύρος кѵр Нвб Кир ЛИ ОА