Исторически речник
к҄ѵронъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵронъ, к҄ѵроньк҄ѵронак҄ѵронѹ, к҄ѵроновк҄ѵронъ, к҄ѵроньк҄ѵронак҄ѵрономь, к҄ѵрономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵронѣк҄ѵроне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
к҄ѵронъ м ЛИ Кирион — един от 40–те кападокийски войнихристияни, умр. мъченически в Севастия, Мала Армения [ок. 320 г.] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март стꙑ курѡнъ глагола С 71.28 ѹаахѫ сꙙ отъ стааго курѡна С 72.5—6 наꙙ стꙑ куріѡнъ пѣт С 75.15 стъ ... кѵріонъ ТН С ТН Гр Κυρίων курѡнъ куріѡнъ кѵріонъ