Исторически речник
к҄ѵрнѣннъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
к҄ѵрнѣннъ, к҄ѵрнѣнньк҄ѵрнѣннак҄ѵрнѣннѹк҄ѵрнѣннъ, к҄ѵрнѣнньк҄ѵрнѣннак҄ѵрнѣнномь, к҄ѵрнѣнномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
к҄ѵрнѣннѣк҄ѵрнѣннек҄ѵрнѣнек҄ѵрнѣнъ, к҄ѵрнѣньк҄ѵрнѣнемъ, к҄ѵрнѣнемьк҄ѵрнѣнꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
к҄ѵрнѣнꙑк҄ѵрнѣнехъ, к҄ѵрнѣнехь---
к҄ѵрнѣннъ м МИ Киринянин, киринеец, жител на Кирена [Кириния, Киринея — град в пров. Либия, Северна Африка]  ꙁадѣшѧ. м (!) могрѩдѫщѹ етерѹ смонѹ кѵрінѣннѹ. грѩдѫщѹ. съ села А Мк 15.21 СК егоже крстъ ꙁадѣшѧ кюрнѣннѹ СЕ 50а 12 Изч А СК СЕ Гр Κυρηναῖος кернѣннъ кюрнѣннъ кѵрінѣннъ