Исторически речник
к҄ѵрнѣскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄ѵрнѣскъ, к҄ѵрнѣскьк҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскъ, к҄ѵрнѣскьк҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскомь, к҄ѵрнѣскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄ѵрнѣсцѣк҄ѵрнѣскък҄ѵрнѣсцк҄ѵрнѣскъ, к҄ѵрнѣскьк҄ѵрнѣскомъ, к҄ѵрнѣскомьк҄ѵрнѣскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄ѵрнѣскꙑк҄ѵрнѣсцѣхъ, к҄ѵрнѣсцѣхьк҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскомак҄ѵрнѣско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскок҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскомь, к҄ѵрнѣскомък҄ѵрнѣсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскъ, к҄ѵрнѣскьк҄ѵрнѣскомъ, к҄ѵрнѣскомьк҄ѵрнѣскꙑк҄ѵрнѣскꙑк҄ѵрнѣсцѣхъ, к҄ѵрнѣсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄ѵрнѣсцѣк҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскомак҄ѵрнѣскак҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскѫк҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄ѵрнѣскѫ, к҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскоѭ, к҄ѵрнѣскоѫ, к҄ѵрнѣскоѧ, к҄ѵрнѣскоюк҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣк҄ѵрнѣскꙑк҄ѵрнѣскъ, к҄ѵрнѣскьк҄ѵрнѣскамъ, к҄ѵрнѣскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄ѵрнѣскꙑк҄ѵрнѣскамк҄ѵрнѣскахъ, к҄ѵрнѣскахьк҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣк҄ѵрнѣскѹк҄ѵрнѣскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
к҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскок҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣскаего, к҄ѵрнѣскааго, к҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣского, к҄ѵрнѣскога, к҄ѵрнѣскгок҄ѵрнѣскѹмѹ, к҄ѵрнѣскѹемѹ, к҄ѵрнѣскѹѹмѹ, к҄ѵрнѣскѹмѹ, к҄ѵрнѣскоомѹ, к҄ѵрнѣскомѹ, к҄ѵрнѣскоѹмѹ, к҄ѵрнѣскмѹк҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскок҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣскаего, к҄ѵрнѣскааго, к҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣского, к҄ѵрнѣскога, к҄ѵрнѣскгок҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
к҄ѵрнѣсцѣмь, к҄ѵрнѣсцѣемь, к҄ѵрнѣсцѣѣмь, к҄ѵрнѣсцѣамь, к҄ѵрнѣсцѣмь, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣемъ, к҄ѵрнѣсцѣѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣамъ, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣскомь, к҄ѵрнѣскомък҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскꙑ, к҄ѵрнѣскок҄ѵрнѣсцк҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣсцѣхъ, к҄ѵрнѣсцѣхьк҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣмьк҄ѵрнѣскꙑѧ, к҄ѵрнѣскꙑꙗ, к҄ѵрнѣскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
к҄ѵрнѣскꙑм, к҄ѵрнѣскꙑмк҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхьк҄ѵрнѣскаꙗ, к҄ѵрнѣскаа, к҄ѵрнѣскаѣк҄ѵрнѣскѹю, к҄ѵрнѣскоюк҄ѵрнѣскꙑма, к҄ѵрнѣскꙑмак҄ѵрнѣско, к҄ѵрнѣское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
к҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣскаего, к҄ѵрнѣскааго, к҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣского, к҄ѵрнѣскога, к҄ѵрнѣскгок҄ѵрнѣскѹмѹ, к҄ѵрнѣскѹемѹ, к҄ѵрнѣскѹѹмѹ, к҄ѵрнѣскѹмѹ, к҄ѵрнѣскоомѹ, к҄ѵрнѣскомѹ, к҄ѵрнѣскоѹмѹ, к҄ѵрнѣскмѹк҄ѵрнѣско, к҄ѵрнѣскоек҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣскаего, к҄ѵрнѣскааго, к҄ѵрнѣскаго, к҄ѵрнѣского, к҄ѵрнѣскога, к҄ѵрнѣскгок҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмък҄ѵрнѣсцѣмь, к҄ѵрнѣсцѣемь, к҄ѵрнѣсцѣѣмь, к҄ѵрнѣсцѣамь, к҄ѵрнѣсцѣмь, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣемъ, к҄ѵрнѣсцѣѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣамъ, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣскомь, к҄ѵрнѣскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
к҄ѵрнѣско, к҄ѵрнѣскоек҄ѵрнѣскаꙗ, к҄ѵрнѣскаа, к҄ѵрнѣскаѣ, к҄ѵрнѣскаѧк҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣсцѣхъ, к҄ѵрнѣсцѣхьк҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣсцѣмьк҄ѵрнѣскаꙗ, к҄ѵрнѣскаа, к҄ѵрнѣскаѣ, к҄ѵрнѣскаѧк҄ѵрнѣскꙑм, к҄ѵрнѣскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхьк҄ѵрнѣсцѣк҄ѵрнѣскѹю, к҄ѵрнѣскоюк҄ѵрнѣскꙑма, к҄ѵрнѣскꙑмак҄ѵрнѣскаꙗ, к҄ѵрнѣскаа, к҄ѵрнѣскаѣ, к҄ѵрнѣскаѧк҄ѵрнѣскꙑѧ, к҄ѵрнѣскꙑꙗ, к҄ѵрнѣскѫѭ, к҄ѵрнѣскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
к҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣ, к҄ѵрнѣскок҄ѵрнѣскѫѭ, к҄ѵрнѣскѹю, к҄ѵрнѣскоѭ, к҄ѵрнѣскоюк҄ѵрнѣскѫѭ, к҄ѵрнѣскоѫ, к҄ѵрнѣскоѧ, к҄ѵрнѣскоюк҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣк҄ѵрнѣскꙑѧ, к҄ѵрнѣскꙑꙗ, к҄ѵрнѣскꙑек҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣсцѣхъ, к҄ѵрнѣстѣхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣсцѣхь, к҄ѵрнѣстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣскꙑмъ, к҄ѵрнѣсцѣмъ, к҄ѵрнѣстѣмъ, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣскꙑмь, к҄ѵрнѣсцѣмь, к҄ѵрнѣстѣмьк҄ѵрнѣскꙑѧ, к҄ѵрнѣскꙑꙗ, к҄ѵрнѣскꙑек҄ѵрнѣскꙑм, к҄ѵрнѣскꙑмк҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхъ, к҄ѵрнѣскꙑхь, к҄ѵрнѣскꙑхьк҄ѵрнѣсцѣ, к҄ѵрнѣстѣк҄ѵрнѣскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
к҄ѵрнѣскꙑма, к҄ѵрнѣскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄ѵрнѣскъ -ꙑ прил МИ Киринейски, който се отнася до Кирена [Кириния, Киринея] ꙇсходѧще же обрѣтѫ ка кѵрнѣска М Мт 27.32 З А Изч М З А СК Гр Κυρηναῖος кернѣскъ